KAS sa usud, et Piibli autoriks on Jumal, või arvad sa, et see raamat sisaldab üksnes inimeste mõtteid?

Selles küsimuses pole üksmeelel isegi need, kes peavad end kristlaseks. Näiteks 2014. aastal USA-s läbi viidud Gallupi küsitlusest selgus, et enamus end kristlaseks nimetanuid nõustus sellega, et „Piibel on mingil moel seotud Jumalaga”. Samas iga viies küsitletu suhtus Piiblisse kui „vanasse muistendite, legendide, ajaloo ja käskude raamatusse, mille on kirjutanud inimesed”. Sellised vastandlikud arvamused tekitavad küsimuse, mida siis ikkagi tähendab Piibli väide: „Kogu pühakiri on Jumalalt.” (2. Timoteosele 3:16.)

MIS MÕTTES ON PIIBEL JUMALALT?

Piibel koosneb 66 väikesest raamatust, mille panid kirja umbes 40 meest rohkem kui 1600 aasta jooksul. Ent kui Piibel on inimeste kirjutatud, siis mis mõttes on see Jumalalt? Lihtsalt öeldes tähendab see, et kõik mõtted, mis selles raamatus on, lähtuvad Jumalalt. Piibel väljendab seda niimoodi: „Inimesed on rääkinud seda, mida nad on pühast vaimust juhituna saanud Jumalalt.” (2. Peetruse 1:21.) Teisisõnu, Jumal kasutas oma nähtamatut väge, oma püha vaimu, et anda piiblikirjutajatele edasi oma sõnum. Seda võib võrrelda ärimehega, kes dikteerib sekretärile kirja. Kirja autoriks pole mitte selle kirjapanija, vaid see, kes dikteerib.

Mõned piiblikirjutajad kuulsid Jumala sõnumit ingli kaudu. Teised said Jumalalt nägemusi. Mõnel juhul edastas Jumal oma sõnumi unenägude kaudu. Vahel said kirjutajad Jumala sõnumi kirja panna oma sõnadega, teinekord said nad temalt täpse sõnastuse. Ent iga kord andsid piiblikirjutajad edasi Jumala mõtteid, mitte enda omi.

Miks me võime kindlad olla, et need mõtted, mis piiblikirjutajad kirja panid, on ikka Jumalalt? Vaatleme kolme tõestusliini, mis näitavad, et Piibel on Jumalalt.