KUST LEIDA USALDUSVÄÄRSEID JUHTNÖÖRE ÕNNELIKUKS ELUKS?

Piiblis öeldakse: „Õnnelikud on need, kelle tee on laitmatu, kes käivad Jehoova seaduse järgi.” (Laul 119:1.)

Neis seitsmes artiklis käsitletakse usaldusväärseid ja ajaproovile vastu pidanud põhimõtteid, mis aitavad elada õnnelikku elu.