Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

VEEBISAIT JW.ORG

Õppepiibli kasutamine

Õppepiibli kasutamine

„Uue maailma tõlke” õppeväljaandes on mitmeid võimalusi sügavamaks piibliuurimiseks.

 • Piibliraamatute tutvustus (sealhulgas tutvustav video)

 • Iga piibliraamatu sisujuht

 • Salmi kommentaarid

 • Allmärkused

 • Ristviited kategooriate kaupa

 • Pildid ja videod

 • Lisad, kust leiab kaarte, tabeleid jm

 • Piiblipeatükkide audiosalvestised

 • Piiblisalmid teises tõlkes

Õppepiibli Markuse evangeelium ilmus eesti keeles juulis 2019. Teised piibliraamatud ilmuvad järgemööda hiljem.

Tutvu õppepiibli võimalustega.

 Kuidas leida üles piibliraamat ja peatükk

Vali RAAMATUKOGU > NETIPIIBEL ja klõpsa õppepiibli kaanepildil või pealkirjal, et avaneks sisukord.

 • Vääriskivi ikoon piibliraamatu juures näitab, et sellest raamatust on olemas õppeväljaande versioon.

 • Kõrvaklappide ikoon näitab, et sellest raamatust on olemas audiosalvestis.

 • Ruudustiku ikoonil klõpsates näed piibliraamatuid kompaktse ruudustikuna. See on vaikevaade.

 • Loetelu ikoonil klõpsates näed piibliraamatuid kahes tulbas. Esimeses tulbas on piibli heebrea- ja arameakeelse osa raamatud, teises kreekakeelse osa raamatud.

Sellelt lehelt leiad ka muud materjali: „Sõnaseletusi”, lisad ning pildi- ja videogalerii.

Piibliraamatu ja peatüki avamiseks on kaks moodust.

1. moodus. Klõpsa sisukorras piibliraamatul. Avanevalt lehelt leiad peatükkide loetelu ja järgnevad võimalused sõltuvalt raamatust.

 • Piibliraamatu tutvustus (sealhulgas tutvustav video).

 • Piibliraamatu sisujuht.

 • Piibliraamatu pildi- ja videogalerii.

Vali peatükk, mida soovid uurida.

2. moodus. Kasuta lehe ülaosas olevaid ripploendeid ning vali neist piibliraamat ja peatükk.

 Lugemis- ja õppepaani kasutamine

Peatüki tekst asub Lugemispaanil. Sellest paremal asub Õppepaan. Väiksemates seadmetes on õppepaan algul peidus, aga see avaneb, kui klõpsata salminumbril või allmärkuse või ristviite tähisel.

 • Klõpsa peatüki või salmi numbril, et näha selle salmiga seotud materjali.

 • Klõpsa allmärkuse tähisel, et näha sõna või fraasiga seotud allmärkust.

 • Klõpsa ristviite tähisel, et lugeda viidatud piiblikohti Õppepaanil.

 • Et kuulata peatükki teatud salmist alates, klõpsa selle salmi tekstil ja esitusnupul.

 • Et kuulata peatükki esimesest salmist alates, klõpsa nupul Esita, mis asub esitusribal lehe ülaosas.

 • Et helifaili peatada, klõpsa nupul Peata, mis asub esitusribal lehe ülaosas.

 • Klõpsa õppepaanil oleval Vääriskivi ikoonil, et valida Vääriskivi sakk. Selle saki all on kogu peatüki salmide kommentaarid, allmärkused, ristviited, pildid ja videod. (See sakk ilmub peatüki avamisel vaikimisi.)

 • Klõpsa õppepaanil oleval Piiblite võrdlemise ikoonil, et näha valitud piiblisalmi alternatiivtõlkeid.

 • Klõpsa õppepaanil oleval Ristviidete ikoonil, et näha valitud peatüki kõiki ristviiteid kategooriate kaupa.

Vääriskivi sakk

Vääriskivi saki alguses on valitud piibliosa sisujuht. Kui sisujuhis on alapunkte, klõpsa nende nägemiseks (+) märgil ja nende peitmiseks (-) märgil.

Õppepaanilt leiad järgmist infot.

 • Kommentaarid. Salmiga seotud õppematerjal. Kui kommentaaris on link, näiteks viide „Sõnaseletuste” märksõnale või lisale, siis sellel klõpsates avaneb vastav tekst hüpikaknas.

 • Pildid ja videod. Salmiga seotud pildid ja videod. Klõpsa pildil või selle pealkirjal, et avada pildi- ja videogalerii.

 • Allmärkused. Lisainfo mingi sõna või fraasi kohta.

 • Ristviited. Sõna või fraasiga seotud ristviited. Ristviite lugemiseks klõpsa (+) märgil, selle peitmiseks (-) märgil.

Et näha Õppepaanil salmiga seotud õppematerjali, klõpsa Lugemispaanil salmi numbril, allmärkuse või ristviite tähisel.

Piiblite võrdlemise sakk

Selle saki alt leiad valitud piiblisalmi alternatiivtõlke. Et näha mingi muu salmi alternatiivtõlget, klõpsa Lugemispaanil vastavale salmile.

Ristviidete sakk

Selle saki alt leiad ristviited valitud peatüki kohta. Need on jagatud kolme kategooriasse.

 1. Paralleelsalmid. Viited samale sündmusele teises piibliraamatus või peatükis.

 2. Tsitaat. Piiblisalmid, mida tsiteeritakse valitud peatükis.

 3. Üldine. Nendes võidakse mainida sama isikut või kohta, kasutada sarnast fraasi, näidata prohvetiennustuse täitumist või viidata salmiga seotud põhimõttele.

Ristviite lugemiseks klõpsa (+) märgil, selle peitmiseks (-) märgil.

Tee linnuke kasti Tõsta kõik esile, et näha Lugemispaanil kõiki valitud kategooria ristviite tähiseid. Võid kasutada seda näiteks selleks, et näha, kus piibli kreekakeelse osa kirjutaja tsiteeris piibli heebreakeelset osa.

Pildi- ja videogalerii kasutamine

 Pildi- ja videogaleriist leiad valitud piibliraamatuga seotud pildid ja videod samas järjekorras, kuidas neile piibliraamatus viidatakse.

Pildid ja videod leiad järgnevatel viisidel.

 • Klõpsa pildil Õppepaanil.

 • Vali Pildid ja videod sisukorrast või ripploendist.

Pildi- ja videogaleriil on kolm osa.

 1. Pilt või video. Noolte abil saad liikuda galeriis vasakule või paremale.

 2. Pildikirjeldused. Seal on ka loetletud piiblisalmid, mille juures see pilt või video veel esineb.

  Väiksemates mobiilseadmetes klõpsa noolekesel, et näha pildikirjeldust või seda peita.

 3. Pisipildid selle piibliraamatu piltidest ja videotest. Noolte abil saad liikuda paremale või vasakule. Klõpsa pisipildil, et seda suurelt näha.

Et kuulata pildi juures olevat pildikirjeldust, klõpsa esitusnupul.

Videote puhul kasuta video allääres olevat riba, et esitada või peatada videot või vaadata seda täisekraanil.

Sisujuhi, sõnaseletuste ja lisade kasutamine

 On kaks võimalust nende viidete leidmiseks.

 • Klõpsa Õppepaanil vastaval viitel.

 • Vali soovitud viide sisukorrast või ripploendist

Piibliraamatu sisujuht avaneb kõigepealt kompaktsel kujul. Alapunktide nägemiseks klõpsa (+) märgil ja nende peitmiseks (-) märgil.

Mõnes lisas on võimalik materjali vaadata kahel viisil: pildina (pilt vastab „Uue maailma tõlke” trükiversioonile) või tekstina koos eraldi piltidega.

 • Vaata artiklit pildina. Klõpsa pildil, et näha seda suuremas aknas.

 • Vaata artiklit tekstina koos eraldi piltidega. Selles vaates on piiblitekstid ja teised viited linkidena, mis avanevad Õppepaanil.