Jehoova tunnistajate tegevuse kohta eri maades on nüüd avaldatud koondtabel „Jehoova tunnistajate teenistusaasta 2017 ülemaailmne aruanne”. See asendab varasemat tabelit, mis ilmus Jehoova tunnistajate aastaraamatus.

Vaata maade aruannete koondtabelit.