NEW YORK. Jehoova tunnistajad, kelle tegevus võidakse Venemaal iga hetk keelustada, pöörduvad abipalvega otse Kremli ja ülemkohtu ametnike poole. Jehoova tunnistajate juhtiv kogu on esitanud rohkem kui 8 miljonile kaasteenijale kogu maailmas üleskutse kirjutada Venemaa ametnikele kirju oma usukaaslaste olukorra leevendamiseks.

15. märtsil 2017 esitas Venemaa justiitsministeerium ülemkohtule taotluse kuulutada Jehoova tunnistajate administratiivkeskus ekstremistlikuks, keelata selle tegevus ja see likvideerida. Kui ülemkohus selle taotluse rahuldab, suletakse Jehoova tunnistajate harubüroo Peterburi lähedal. See tooks kaasa ka umbes 400 kohaliku usuühenduse likvideerimise ja rohkem kui 2300 koguduse tegevus üle riigi oleks seega ebaseaduslik. Harubüroo hooned ja kogu maal olevad kuningriigisaalid võidaks riigile võõrandada. Jehoova tunnistajaid ähvardaks kriminaalkaristus üksnes selle eest, et nad kogunevad usukoosolekutele ja räägivad teistele oma usust. Ülemkohus peaks langetama otsuse 5. aprillil.

Jehoova tunnistajate peakorteri pressiesindaja David Semonian lausub: „Jehoova tunnistajate juhtiv kogu soovib pöörata tähelepanu praegusele kriitilisele olukorrale. Süüdistada rahumeelseid, seadusekuulekaid kodanikke terrorismis, on ilmselgelt ekstremismivastase seaduse väär rakendamine. Selline kohtumõistmine rajaneb täiesti valedel alustel.”

Niisugune ülemaailmne aktsioon pole Jehoova tunnistajate seas esmakordne. Umbes 20 aastat tagasi korraldasid Venemaa tollased võimud laimukampaania kohalike Jehoova tunnistajate vastu ja ka siis kirjutasid usukaaslased kogu maailmast toetuskirju. Lisaks on kirjutatud palvekirju näiteks Jordaania, Korea ja Malawi valitsusametnikele, et nad peataksid Jehoova tunnistajate tagakiusamise.

„Üheskoos Piibli lugemises, laulmises ja palvetamises pole midagi kriminaalset,” lisab David Semonian. „Loodame, et ülemaailmne kirjade kirjutamise aktsioon ajendab Venemaa ametnikke lõpetama meie kaasteenijate alusetu tagakiusamise.”

Pressiesindajad:

Rahvusvaheline: David Semonian, pressiosakond, tel +1 845 524 3000

Venemaa: Jaroslav Sivulski, tel +7 812 702 2691