PETERBURI, Venemaa. 21. juulil 2015 keelustas Venemaa Föderatsioon Jehoova tunnistajate ametliku veebisaidi jw.org, kuulutades selle reklaamimise Venemaa territooriumil kriminaalkuriteoks. Venemaa on ainus riik maailmas, kus sait jw.org on keelustatud.

Usu-uuringute ekspert ning Moskva töö- ja sotsiaalsuhete akadeemia professor Jekaterina Elbakjan ütleb veebisaidi jw.org kohta: „Minu arvates on see veebisait vajalik, sest see sisaldab objektiivset teavet Jehoova tunnistajate organisatsiooni kohta otse neilt endilt, aga mitte kolmandatelt isikutelt. ... Veebisait ei paku huvi mitte ainult selle organisatsiooni liikmetele, vaid ka neile, kes erisuguste usundite vastu lihtsalt huvi tunnevad. Ja ma ei räägi pelgalt usuteadlastest nagu mina, vaid ka ajakirjanikest ja publitsistidest, kes religioonist kirjutavad.”

„Minu arvates on see veebisait vajalik, sest see sisaldab objektiivset teavet Jehoova tunnistajate organisatsiooni kohta otse neilt endilt.” (Jekaterina Elbakjan, Moskva töö- ja sotsiaalsuhete akadeemia professor)

Moskva inimõiguste instituudi juriskonsult Lev Levinson vaatleb seda valitsuse sammu ajaloolises kontekstis, öeldes: „21. sajandi Venemaal on põhiseadus, mis garanteerib usuühendustele usuvabaduse ja võrdsuse seaduse ees. Kuid kirjandust konfiskeerides ja veebisaite keelustades tegutseb Venemaa paraku nagu 19. sajandil, kui ta piiras kodanike vabadust oma uskumusi jagada. Ja seda kõike teevad kohtunikud ja eksperdid, kes ekstremismi vastu võitlemise ettekäändel rakendavad seadusvastaseid määrusi.”

Keelustamine on viimane sündmus õiguslikus lahingus, mis algas aastal 2013. Tolle aasta 7. augustil kuulutas üks Venemaa rajoonikohus oma salajasel istungil selle veebisaidi ekstremistlikuks, ent 22. jaanuaril 2014 oblastikohus tühistas selle otsuse. Kuid Venemaa Föderatsiooni peaprokuröri asetäitja esitas ülemkohtule apellatsiooni, et alama astme kohtu otsus uuesti jõustataks. 2. detsembril 2014 arutas ülemkohus prokuröri apellatsiooni, ilma et kohal oleks olnud Jehoova tunnistajaid end kaitsmas, sest neid polnud kohtulikust arutelust korrakohaselt teavitatud. Ülemkohus taasjõustas alama astme kohtu otsuse, kuulutades kogu veebisaidi ekstremistlikuks, ehkki kohus möönis, et veebisait ei sisalda enam sellist usulist materjali, mis Venemaa võimud on keelustanud. Jehoova tunnistajad vaidlustasid selle otsuse ja esitasid ülemkohtu eesistujale apellatsiooni, kuid seda edutult. Niisiis lisas Venemaa justiitsministeerium 21. juulil 2015 veebisaidi üleriigilisse ekstremistlike materjalide nimekirja, keelustades veebisaidi kogu Venemaal.

Jehoova tunnistajate Venemaa pressiesindaja Jaroslav Sivulski märgib keelu mõju kohta: „Oleme pettunud, et Venemaa võimud on astunud sellise õigustamatu sammu. See keeld piirab selle maa rohkem kui 170 000 Jehoova tunnistaja usuvabadust. Aga kui mõelda, et Venemaal külastas seda veebisaiti iga päev umbes 285 000 inimest, on ilmselge, et ka neilt, kes meie liikmeskonda ei kuulu, on võetud ära suurepärane Piibli uurimist hõlbustav teabeallikas.”

Jehoova tunnistajate pressiesindaja J. R. Brown New Yorgist Brooklynist Jehoova tunnistajate peakorterist sõnab: „Meie ametlikul veebisaidil jw.org on üleval auhinnatud videoid, sadades keeltes piibliõppeväljaandeid ning kaks maailma kõige laiemalt levitatavat ajakirja, Vahitorn ja Ärgake!. Saiti on tutvustatud suurtel rahvusvahelistel raamatumessidel ning kasutatud laialdaselt koolides. See on tulnud kasuks paljudele inimestele kõikjal maailmas ning seda on palju kasutatud ka Venemaal. See on veebisait, mida tuleks reklaamida.”

Pressiesindaja(d):

Rahvusvaheline: J. R. Brown, pressiosakond, tel +1 718 560 5000

Venemaa: Jaroslav Sivulski, tel +7 812 702 2691