See on kolmeosalise artikliseeria viimane osa, mis põhineb intervjuudel nimekate religiooniõpetlaste, politoloogide ja sotsioloogidega, samuti mitmete Venemaa-ekspertidega.

PETERBURI, Venemaa. Jehoova tunnistajad ja nende kirjandus on juba mõnda aega olnud Moskva sotsiaal-kultuuriliste uuringute keskuse uurimisobjekt. Ühe selle keskuse ekspertiisi tulemused avaldati augustis 2015 ning neile tugineb käimas olev kohtuprotsess Jehoova tunnistajate piiblitõlke „Piibel. Uue maailma tõlge” asjus. Teise ekspertiisi tulemusi pole veel avaldatud.

Dr Mark Elliott

Mainekad asjatundjad nii Venemaalt kui ka mujalt on nende ekspertiiside usaldusväärsuse kahtluse alla seadnud. Näiteks dr Mark Elliott, infolehe East-West Church and Ministry Report asutaja ja peatoimetaja, ütleb: „Riigi määratud eksperdid usuasjade alal, sealhulgas need, kes andsid hävitava hinnangu Jehoova tunnistajate piiblitõlke kohta, pole neis asjades üldjuhul piisavalt pädevad, ning nende halvasti põhjendatud seisukohad ei ärata kuigi suurt usaldust.”

Dr Roman Lunkin

Dr Roman Lunkin, kes on Moskvas asuva Venemaa teaduste akadeemia Euroopa instituudi religiooni- ja ühiskonnauuringute keskuse juht, ütleb sotsiaal-kultuuriliste uuringute keskuse ekspertide kohta: „Mitte ühelgi neist pole teaduskraadi religiooniteaduse alal ja nad pole Jehoova tunnistajate väljaannetega isegi mitte tuttavad. Nende järeldustes kasutatud tsitaadid on pärit materjali hulgast, mille andis neile Lyoni Eirenaiose nimeline keskus, radikaalne ortodoksne sektivastane organisatsioon, mis on tuntud oma vaenuliku suhtumise poolest Jehoova tunnistajatesse ja paljudesse teistesse usuvooludesse.”

Dr Jekaterina Elbakjan

„Mul tuleb doktor Lunkiniga paraku nõustuda,” ütleb Moskva töö- ja sotsiaalsete suhete akadeemia sotsioloogiaprofessor dr Jekaterina Elbakjan. „On tõsi, et praegusaja Venemaal teevad usku puudutavaid ekspertiise sageli asjatundmatud inimesed, kes nii-öelda täidavad tellimusi ega või avaldada ekspertiisi tõelisi tulemusi.”

Jekaterina Elbakjan, kes osales kahel kohtulikul arutelul Taganrogis ja viibis eksperdina juures Doni-äärse Rostovi apellatsioonikohtus peetud arutelul, jätkab: „Nägin oma silmaga seda videomaterjali, mille alusel Jehoova tunnistajatele ekstremismisüüdistus esitati. Selgitasin kohtule kaks korda põhjalikult, et tegemist on tavalise kristliku jumalateenistusega, millel pole vähimatki pistmist ekstremismiga, kuid kohus ei võtnud eksperdi arvamust arvesse. On võimatu mitte näha toimuvas selget suundumust usulise diskrimineerimise poole. Senikaua kui see suundumus püsib, valitseb oht, et usklikke võidakse ka edaspidi nende tõekspidamiste pärast ekstremistiks tembeldada.”

Pressiesindajad:

Rahvusvaheline: David Semonian, pressiosakond, tel +1 718 560 5000

Venemaa: Jaroslav Sivulski, tel +7 812 702 2691