NEW YORK. Neljandal päeval oli Venemaa ülemkohtu istungit kuulamas palju inimesi, kui kohus käsitles edasi justiitsministeeriumi taotlust likvideerida Jehoova tunnistajate administratiivkeskus Venemaal. Kohus kuulutas õhtupoolikul välja vaheaja ja andis teada, et istung jätkub kolmapäeval, 19. aprillil 2017 kell 10.00.

Kohtuistungi alguses esitasid Jehoova tunnistajaid esindavad advokaadid oma argumendid administratiivkeskuse kaitseks. Sellele järgnes justiitsministeeriumi esindajate korraldatud ristküsitlus. Kuulanud ära Jehoova tunnistajate advokaatide kaitseargumendid, palus kohtunik justiitsministeeriumi esindajatel selgitada, milline juriidiline alus oleks Jehoova tunnistajate administratiivkeskuse likvideerimiseks. Justiitsministeeriumi esindajad ei suutnud ei sellele ega ka kohtuniku teistele pärimistele vastust anda. Päev lõppes mõlema poole tunnistajate ärakuulamisega.

Järgmisel nädalal hakkab kohus ilmselt kohtumaterjalidest ülevaadet tegema.

Pressiesindajad:

Rahvusvaheline: David Semonian, pressiosakond, tel +1 845 524 3000

Venemaa: Jaroslav Sivulski, tel +7 911 087 8009