Venemaa

15. JUUNI 2018

Venemaa konfiskeeris kinnistu, kus asus Jehoova tunnistajate harubüroo

Peterburi linnakohtu istungi eel rääkisid üks ajakirjanik, teoloog ja kaks advokaati, miks on Venemaa harubüroo kinnistu konfiskeerimine nende meelest ebaõiglane.

26. JUUNI 2017

Venemaa ametnikud tänasid Jehoova tunnistajaid, ka vahistatud Taani kodanikku, osalemise eest koristustöödes

Venemaa linna Orjoli ametnikud tänasid Jehoova tunnistajaid ühiskondliku töö eest. Nende hulka kuulus ka Taani kodanik Dennis Christensen, kes vahistati hiljuti rahumeelsel koosolekul osalemise eest.