DAR ES SALAAM, Tansaania. Tansaania kõrgeim kohus, apellatsioonikohus, otsustas 12. juulil 2013 ühel häälel, et Mbeya piirkonna koolid rikkusid 127 õpilase õigust usuvabadusele. Need lapsed heideti koolist välja või neid karistati, kui nad keeldusid südametunnistusele tuginedes laulmast riigihümni.

2007. aastal heitis Shikula kooli nõukogu koolist välja viis Jehoova tunnistajast noort, kes keeldusid laulmast riigihümni. Samal põhjusel on karistanud selle piirkonna alg- ja põhikoolid 122 Jehoova tunnistajast last. Need 127 õpilast pöördusid haridusameti ja peaministri poole, kuid edutult. Seejärel otsisid nad abi Tansaania kõrgema astme kohtult, mis on selles riigis tähtsuselt teine kohus. Kõrgema astme kohus toetas koolist väljaheitmist, kuigi see otsus polnud ühehäälne. 2. detsembril 2010 pöördusid õpilased apellatsioonikohtusse. Kohtudokumentides on öeldud, et apellatsioonikohus „tühistab ja kuulutab kehtetuks” kõrgema astme kohtu otsuse ja muudab kehtetuks otsuse tagajärjed.

Jehoova tunnistajate esindaja Tansaanias Zadok Mwaipwisi lausub: „Oleme rõõmsad, et kohus langetas sellise otsuse ja toetab nende noorte seisukohta. See võit kinnitab, et nii Jehoova tunnistajatel kui ka kõigil teistel tansaanlastel on põhiseaduslik õigus usuvabadusele.”

Pressiesindajad:

Rahvusvaheline: J. R. Brown, pressiosakond, tel +1 718 560 5000

Tansaania: Zadok Mwaipwisi, tel +255 22 2650592