August Dickmanni avalikust hukkamisest Sachsenhauseni koonduslaagris jutustavad seda pealt näinud Josef Rehwald ja Augusti vend Heinrich Dickmann.