SELTERS, Saksamaa. 16. septembril 2014 korraldab Brandenburgi memoriaalide sihtasutus mälestusürituse August Dickmanni Sachsenhauseni koonduslaagris hukkamise 75. aastapäeva puhul. Ta oli esimene süümelistel kaalutlustel väeteenistusest keelduja, kelle natsid II maailmasõja ajal avalikult hukkasid.

August Dickmann, arvatavasti aastal 1936.

1937. aasta oktoobris saadeti hr Dickmann tema tõekspidamiste tõttu Jehoova tunnistajana Sachsenhauseni koonduslaagrisse. Kolm päeva pärast II maailmasõja puhkemist aastal 1939 kutsus gestaapo hr Dickmanni välja ja käskis tal kirjutada alla väeteenistustunnistusele, misläbi ta oleks arvatud Saksa armee koosseisu. Kui hr Dickmann keeldus, mõisteti ta üksikvangistusse ja laagriülem taotles SS-i juhilt luba hukata hr Dickmann kõigi teiste kinnipeetavate juuresolekul. 15. septembril 1939 sunniti sadu Jehoova tunnistajaid, nende hulgas tema lihast venda Heinrichi, hukkamist pealt vaatama. Kaks päeva hiljem teatas New York Times Saksamaalt: „29-aastane August Dickmann hukati laskekomando poolt.” Sama ajaleht teatas veel, et tema süüks arvati keeldumine väeteenistusest usulistel kaalutlustel.

18. septembril 1999 paigaldati Sachsenhauseni endise koonduslaagri välismüürile mälestustahvel enam kui 890 seal vangis olnud Jehoova tunnistaja auks. Lisaks avati mälestuskivi hr Dickmannile.

See 75. aastapäeva tähistav sündmus algab August Dickmanni mälestuskivi juurest, millele järgnevad kõned endises vanglaköögis. Külaliskõnelejaks on dr Detlef Garbe, ajaloolane ja Neuengamme koonduslaagri memoriaalmuuseumi direktor.

Pressiesindajad:

Rahvusvaheline: J. R. Brown, pressiosakond, tel +1 718 560 5000

Saksamaa: Wolfram Slupina, tel +49 6483 41 3110