NEW YORK. Kuna Lääne-Aafrikat laastab eluohtliku ebola puhang, jagavad Jehoova tunnistajad oma liikmetele teavet seda haigust ennetavate meetmete kohta.

Saanud teada, et Guineas on leitud ebolaviirust ning et see on juba levinud naaberriikidesse Libeeriasse ja Sierra Leonesse, saatsid selle regiooni Jehoova tunnistajate harubürood viivitamatult kirjad oma kogudustele neis kolmes riigis. Kirjades olid toodud ära kohalike valitsusasutuste juhtnöörid ja soovitused, samuti selgitati neis, kui ohtlik see viirus on, kuidas see levib ja mida peaks tegema, et nakatumist vältida. „Elades piirkonnas, kus haiguste meditsiinilistest põhjustest on ähmane arusaam ning kus liigub palju väärkuuldusi ebola allika kohta, olid paljud esialgu segaduses ega teadnud, mida teha,” märgib Jehoova tunnistajate pressiesindaja Sierra Leones Collin Attick. „Kui aga meie koguduseliikmed kuningriigisaalis neid juhtnööre kuulsid, olid nad kohe hea meelega valmis neid järgima.”

Alates juulikuust hakkasid Jehoova tunnistajate reisivad esindajad tegema kahepäevaseid erikülastusi kõigisse kogudustesse Sierra Leones ja Guineas. Külastuste raames esitasid nad kõne „Kuulekus päästab elu”, et suurendada teadlikkust ettevaatusabinõudest haiguse vältimiseks ja ergutada koguduseliikmeid pidama kinni kõige värskematest juhtnööridest. Neid külastusi tehakse 2014. aasta novembrini. Peale selle rajasid Jehoova tunnistajad Guineas, Libeerias ja Sierra Leones oma jumalakodade ehk kuningriigisaalide sissepääsu juurde kätepesukohad, kus veele on lisatud desinfitseerivat ainet. Suurem osa nende maade Jehoova tunnistajaid on sellest eeskuju võtnud ja ka oma kodu juurde sellise kätepesukoha sisse seadnud.

Ennetava abinõuna peab see Jehoova tunnistajate perekond kinni karantiinist, mis kehtestati Libeerias Monroviast idas asuvas Dolo linnas. Karantiin tühistati 8. septembril 2014

Maailma Terviseorganisatsiooni raportis kuupäevaga 1. oktoober 2014 öeldakse, et praeguse ebolapuhangu ajal Lääne-Aafrikas on registreeritud 7178 haigusjuhtu ning enam kui 3300 haigestunut on surnud, ning karta on, et need arvud kasvavad. 2. oktoobri seisuga oli 2800-st Guinea ja Sierra Leone Jehoova tunnistajast ebolasse nakatunud üks inimene; see oli meditsiiniõest naine ja 25. septembril ta suri. Libeeria 6365-st Jehoova tunnistajast on 10 haiguse tagajärjel surnud, 6 neist olid meditsiinitöötajad. Kuigi ebola on levinud viimasel ajal ka Nigeeriasse, pole ükski sealne Jehoova tunnistaja sellesse nakatunud. Teadaolevalt pole ka ükski Jehoova tunnistajate misjonär neis maades nakatunud. Ebolapuhangu alguses olid paljud neist misjonäridest maalt ära, kas siis puhkamas või kokkutulekutel Euroopas ja USA-s. Mõned neist on hiljuti oma misjonitööle naasnud ning nad peavad kinni vajalikest ettevaatusabinõudest ja kohaliku harubüroo juhtnööridest. Teised misjonärid on kas lennupiirangute või muude asjaolude tõttu tagasimineku ootel.

Kätepesukoht kuningriigisaali juures Sierra Leones

Jehoova tunnistajate hädaabikomiteede vabatahtlikud aitavad oma usukaaslastel hoolitseda pere ja koguduseliikmete vajaduste eest neis Lääne-Aafrika maades, kus ebolapuhang on rängim. „Meil aitab olukorraga toime tulla see, et järgime Piibli põhimõtteid puhtuse ning karantiini kohta,” ütleb Jehoova tunnistajate pressiesindaja Libeerias Thomas Nyain. „Jehoova tunnistajatena hoidume ka Piibliga vastuollu minevatest matusekommetest. See on osutunud kõigile meie liikmetele kaitseks, seda eriti praegusel kriitilisel ajal.”

Sierra Leones edastas kohalik raadiojaam teate selle kohta, kuidas Jehoova tunnistajad on aidanud oma liikmetel ja teistel oma kandi inimestel ebolast hoiduda. Sealsed võimud on palunud Jehoova tunnistajate hädaabikomiteel olla abiks selle regiooni valitsusasutuste töötajatele.

”Meil on hea meel näha, et meie usukaaslased Lääne-Aafrikas ei unusta ettevaatust, kui nad osalevad oma usulises tegevuses ja piibliharidustöös sel määral kui võimalik,” märgib Jehoova tunnistajate pressiesindaja J. R. Brown New Yorgist peakorterist. „Meie vaimsed vennad ja õed ning teised, kes on sattunud ebola löögi alla, on meie mõtetes ja palvetes.”

Pressiesindaja(d):

Rahvusvaheline: J. R. Brown, pressiosakond, tel +1 718 560 5000

Guinea: Thierry Pourthié, tel +224 631 40 96 50

Libeeria: Thomas Nyain, tel +231 886 513 414

Nigeeria: Paul Andrew, tel +234 7080 662 020

Sierra Leone: Collin Attick, tel +232 77 850 790