Hüppa sisu juurde

23. MAI 2018
ITAALIA

Padova ülikooli konverentsil räägiti vereülekanneteta ravi edusammudest

Padova ülikooli konverentsil räägiti vereülekanneteta ravi edusammudest

ROOMA. Reedel, 24. novembril 2017 kogunesid meedikud, bioeetikud ja õigusala spetsialistid Itaalia ühte vanimasse, Padova ülikooli konverentsile „Vereülekannetest keeldunud täiskasvanud patsientide ravivõimalused. Veresäästlik ravi 2017”. Konverentsi rahastasid enam kui 25 teadusasutust ja -ühingut ning Itaalia terviseministeerium.

Dr Luca Weltert

Üldiselt peetakse vereülekandeid patsientide puhul, kellele tehakse keerukaid meditsiinilisi või kirurgilisi protseduure, ohutuks ja ainsaks elupäästvaks raviviisiks. Paljud konverentsil kõnelejad seadsid selle seisukoha kahtluse alla. Külalisekspert dr Luca Weltert, kes on Rooma Euroopa haigla kardiotorakaalkirurg, sõnas: „Nägime täna, et vereülekanded võivad olla kahjulikud ja paljudel puhkudel poleks neid üldse vaja teha.”

Dr Welterti ja teiste programmis osalenud arstide järeldus põhines nende kliinilistel kogemustel ja teaduslikel uuringutel, millest selgus, et vereülekande saanud patsientide seas on suurem haigestumus ja suremus, nad viibivad kauem haiglaravil ja raviga kaasnevad tõsised terviseriskid. *

„Nägime täna, et vereülekanded võivad olla kahjulikud ja paljudel puhkudel poleks neid üldse vaja teha.” (Dr Luca Weltert, Rooma Euroopa haigla kardiotorakaalkirurg)

Arvestades neid teaduslikke tõendeid ja vereülekande kallidust, mõistis Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) 2010. aastal vajadust patsiendi verekorralduse programmi (ingl patient blood management) järele. See multidistsiplinaarne ja kompleksne käsitus keskendub tervise ja patsiendi ohutusele, annab paremaid ravitulemusi ja vähendab vereülekandeid. WHO andis kõigile ÜRO 193 liikmesriigile suunise töötada välja patsiendi verekorralduse strateegiad.

Professor Stefania Vaglio

Rooma Sant’Andrea ülikoolihaigla transfusioonravi peaarst professor Stefania Vaglio arutas põhjalikult uut patsiendi verekorraldust ja ütles, et kui varem sõltus ravi suuresti doonorvere käitlemisest, siis tänapäeval on doonorvere asemel fookuses patsiendi veri. Üks patsiendi verekorralduse eesmärke on vähendada verekadu sellega, et patsient asetatakse protsessi keskmesse, ollakse äärmiselt tähelepanelik ja tehakse kõik mis tarvis, et säästa patsiendi verd. Professor Vaglio selgitas samuti, et ravimeetodid, mille käigus säilitatakse patsiendi enda verd, tähendavad tegelikult kvaliteetsemat ravi.

Verona ülikoolihaigla üldkirurg dr Tommaso Campagnaro kinnitas, et vereülekannet vältivad meetodid on kasulikud. Ta analüüsis ülikeerulisi kõhuõõneoperatsioone läbinud patsientide andmeid, mis ulatusid 1990. aastate lõppu, ja tegi sellest kokkuvõtte: „Patsientide seas, kellele ei tehtud vereülekannet, oli vähem tüsistusi ning madalam suremus võrreldes patsientidega, kellele vereülekanne tehti.”

„Patsientide seas, kellele ei tehtud vereülekannet, oli vähem tüsistusi ning madalam suremus võrreldes patsientidega, kellele vereülekanne tehti.” (Dr Tommaso Campagnaro, Verona ülikoolihaigla üldkirurg)

Dotsent Anna Aprile

Dr Campagnaro ja teised konverentsil kõnelejad tänasid avalikult Jehoova tunnistajaid, kelle tõttu on arstidel tulnud otsida vereülekannetele alternatiive. Padova ülikooli meditsiiniõiguse dotsent Anna Aprile sõnas: „Täname Jehoova tunnistajaid, kes on tõstnud päevakorda õiguse keelduda vereülekannetest ja aidanud mõista ka teistel seda küsimust ning kasutada vähem verd.”

„Täname Jehoova tunnistajaid, kes on tõstnud päevakorda õiguse keelduda vereülekannetest ja aidanud mõista ka teistel seda küsimust ning kasutada vähem verd.” (Anna Aprile, Padova ülikooli meditsiiniõiguse dotsent)

Konverentsil osalejad esindasid eri meditsiinivaldkondi, nagu näiteks anestesioloogia, kardioloogia, günekoloogia, hematoloogia, onkoloogia ja ortopeedia. Sõnum oli kõigil sama: võttes arvesse üha kasvavat teabehulka ja ekspertide kogemusi, peaksid meditsiiniasutused, seadusandjad ja avalikkus olema valmis rakendama patsiendi verekorralduse strateegiaid.

Osalejad Padova ülikooli Morgagni auditooriumis ettekannet kuulamas

Dr Weltert lisas: „Aordi dissektsiooni kaasaegne kirurgiline ravi on üks keerulisemaid operatsioone, mida inimesele teha saab. ... Kui juba seda on võimalik teha ilma vereta, siis on võimalik kõike teha.”

Pressiesindajad:

Rahvusvaheline: David Semonian, pressiosakond, tel +1 845 524 3000

Itaalia: Christian Di Blasio, tel +390 687 2941

^ lõik 4 Näiteks viidati konverentsil hiljutisele uuringule Lääne-Austraalias, mille andmed avaldati ühes juhtivas transfusioonmeditsiini ajakirjas Transfusion. Uurimistöö autorid kirjeldasid, millised tulemused olid kuus aastat kestnud laialdasel uuringul, mille käigus rakendati kogu tervishoiusüsteemi hõlmavat patsiendi verekorralduse programmi. Uuringus osales 605 046 täiskasvanud patsienti, kes viibisid neljas suuremas kolmanda taseme haiglas. Uuringu käigus langes verekomponentide kasutamine 41 protsenti. Samal ajal vähenes suremus haiglas 28 protsenti, keskmine haiglaravil viibimise periood vähenes 15 protsenti, haiglainfektsioonid 21 protsenti ning infarktide ja insultide arv vähenes 31 protsenti. Patsiendi verekorralduse programmi rakendamist seostati paremate ravitulemustega, veretoodete kasutamise vähenemisega ja nendega seotud kulude kahanemisega.