STRASBOURG, Prantsusmaa. 25. septembril aastal 2012 otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus, et Austria valitsus on diskrimineerinud Jehoova tunnistajaid ning peab maksma ligi 13 000 eurot nende kohtukulude katteks.

Aastal 2002 keeldus Austria valitsus andmast elamisluba kahele filipiinlasest Jehoova tunnistajale, kes soovisid tulla appi Austrias elavatele tagalogi keelt kõnelevatele usukaaslastele. Ühel teisel juhtumil nõudis valitsus Jehoova tunnistajatelt kinke- ja pärandimaksu aastal 1999 saadud annetuselt. Mõlemas olukorras käsitles valitsus Jehoova tunnistajaid kui usuühingut, mitte kui usuorganisatsiooni, millel on kohalike seaduste kohaselt rohkem õigusi. Seetõttu ei kohaldatud Jehoova tunnistajate puhul mõningaid soodustusi, mis kehtivad teistele tuntud religioonidele.

See on juba kuues otsus, mille Euroopa Inimõiguste Kohus teeb Austria vastu ja Jehoova tunnistajate kasuks ning mis kinnitab üht varasemat, aastal 2008 tehtud otsust. Selle eelmise otsusega leiti, et Jehoova tunnistajatele tuleb anda usuorganisatsiooni staatus „märkimisväärselt kiiremini”, kuna nad on „rahvusvaheliselt pikka aega tuntud” ja nad on ka Austrias „juba kaua tegutsenud”.

Jehoova tunnistajad loodavad, et see viimane võit Euroopa Inimõiguste Kohtus aitab kaitsta inimeste põhivabadusi ja vähendada usulist diskrimineerimist ning et sellest on kasu nii nende usukaaslastele kui ka kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikide kodanikele.

Pressiesindajad:

J. R. Brown, tel +1 718 560 5000

Austria: Johann Zimmermann, tel +43 1 804 53 45