STRASBOURG, Prantsusmaa. 27. novembril 2012 otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus, et Armeenia valitsus peab 17-le usulistel põhjustel ajateenistusest keeldujale maksma inimõiguste rikkumise eest kahjutasuks ja kohtukulude katteks kokku 112 000 eurot.

2005. aastal olid 17 Jehoova tunnistajast noormeest asendusteenistuses. Kui nad said teada, et nad alluvad sõjaväele ja see hoolitseb nende töö eest, ei saanud nad enam puhta südametunnistusega oma teenistust jätkata ning katkestasid selle. Seepeale nad aga vahistati ja nende vastu algatati kriminaalmenetlus. Mõningad neist olid mitu kuud eeluurimisvanglas ja 11-le määrati 2 või 3 aasta pikkune vanglakaristus.

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas, et nende süüdimõistmine kurjategijatena ja kinnipidamine oli ebaseaduslik, sest 2005. aastal ei kehtinud Armeenias seadust, mille järgi oleks asendusteenistuse katkestamine olnud kriminaalkuritegu. Kohus otsustas, et Armeenia valitsus rikkus Euroopa inimõiguste konventsiooni 5. artiklit: nende Jehoova tunnistajate õigust isikuvabadusele ja turvalisusele. Ehkki valitsus loobus süüdistusest nende 17 noormehe vastu, keeldus see maksmast kahjutasu ebaseadusliku kohtumõistmise ja kinnipidamise eest. Seetõttu nõudis kohus, et Armeenia peab maksma tekitatud moraalse kahju ja kohtukulude eest.

See otsus järgnes kolmele varasemale Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusele Armeenia vastu, mis puudutasid erapooletust. Kõigil neljal juhtumil rikkus Armeenia valitsus Jehoova tunnistajatest usulistel põhjustel väeteenistusest keeldujate õigusi ning suhtus neisse kui ohtlikesse kurjategijatesse.

„See Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus aitab korvata kahju, mida need Jehoova tunnistajad pidid kannatama,” sõnab avaldajate advokaat André Carbonneau. „Need järjestikused võidud Euroopa Inimõiguste Kohtus Armeenia valitsuse vastu saadavad selge sõnumi teistele Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, aga ka Eritreale, Lõuna-Koreale ja Kesk-Aasia riikidele, et Jehoova tunnistajatel on õigus keelduda sõjaväeteenistusest.”

Pressiesindajad:

David Semonian, pressiosakond, tel +1 718 560 5000

Armeenias: Tigran Harutyunyan, tel +374 93 900 482