NEW YORK. Jehoova tunnistajaid, kes on tuntud oma üleilmse piibliharidustöö poolest, tunnustati keskkonnasäästliku projekteerimise ja ehitamise eest.

Keskkonnasõbralikku ehitamist propageeriv organisatsioon Green Building Initiative (GBI) andis Jehoova tunnistajate USA harubüroole autasud kahe uue hoone eest New Yorgi osariigis Wallkillis. Üks neist oli 2012. aasta lõpus valminud F-elumaja ning teine 2014. aastal valminud büroohoone. Mõlemad hooned pälvisid kõrgeima autasu Four Green Globes.

Büroohoone Wallkillis

GBI turundusdirektor Shaina Sullivan märgib: „Kogu maailmas on kõrgeima autasu Four Green Globes saanud vähem kui neli protsenti kõigist [Green Globesi] programmi raames hinnatud ehitistest.” Ta lisab, et Wallkilli büroohoone „on New Yorgi osariigis esimene mitteeluhoone, mis on saanud sellise hinnangu”. GBI projektijuht Jenna Middaugh teatas: „23 hoonest [USA-s], mida on alates aastast 2006 tunnustatud autasuga Four Green Globes, sai Wallkilli büroohoone kõrgeima, 94-protsendise hinnangu.”

F-elumaja Wallkillis

Green Globes on GBI hallatav äriline hindamissüsteem ja sertifitseerimisprogramm. Seda, kui keskkonnasäästlikult on hooned projekteeritud ja ehitatud, käivad kohapeal hindamas GBI volitatud kolmandad isikud. Green Globesi autasu saamiseks on vaja keskkonnatundlikku ehitusprojekti, mille keskmes on veesäästlikkus, kasvuhoonegaaside emissiooni ja energiakasutuse minimeerimine, võimalikult vähe loodusvarasid kulutavate ehitusmaterjalide kasutamine ning tervisliku sisekliima loomine.

Päikesepaneelid toodavad vähemalt 10 protsenti Wallkilli kompleksi büroohoones vajalikust elektrienergiast. See on üks põhjus, miks seda tunnustati keskkonnasäästliku projekteerimise autasuga

David Bean, kes vastutab Jehoova tunnistajate ehitiste keskkonnasäästliku projekteerimise eest USA-s, ütleb: „Nende autasude saamine tõendab, kui kõrged projekteerimis- ja ehitusstandardid oleme kõigile oma projektidele kehtestanud. Taotleme Green Globesi sertifikaati [keskkonnasäästliku] projekteerimise ja ehitamise kohta ka meie uuele peakorterile, mis asub New Yorgi osariigis Warwickis.”

Ehitajad paigaldavad rohekatust. See on üks New Yorgi osariigis Warwickis asuva Jehoova tunnistajate tulevase peakorteri keskkonnasäästlikke erijooni

Jehoova tunnistajate peakorteris töötav Zeny St. Jean, kes korraldab nende hoonete ehitamist kõikjal maailmas, teatab: „Ehkki me keskendume eeskätt piibliharidustöö edendamisele, hindame neid autasusid, mis on märk sellest, et asjatundjad tunnustavad meid keskkonnateadliku projekteerimise ja ehitamise eest. Püüame niiviisi ehitada kõiki oma hooneid kogu maailmas.”

Pressiesindaja(d):

Rahvusvaheline: J. R. Brown, pressiosakond, tel +1 718 560 5000