Hüppa sisu juurde

31. MAI 2018
VENEMAA

Venemaal süüdistatakse veel ühte Jehoova tunnistajat ekstremistlikus tegevuses

Venemaal süüdistatakse veel ühte Jehoova tunnistajat ekstremistlikus tegevuses

Jehoova tunnistajast Arkadja Akopjan, 70-aastane pensionil rätsep, on olnud aasta aega kohtu all süüdistatuna ekstremistlikus tegevuses. Süüdimõistmise korral ootab teda ees ränk trahv või kuni nelja-aastane vabadusekaotus.

Prokuratuuri sõnul õhutas Akopjan usulist vaenu jutluses, mille ta pidas kohalikus kuningriigisaalis, kus ta on aastaid käinud. Kohtus tugines prokurör põhiliselt kuue sellise inimese valetunnistustele, kes pole Jehoova tunnistajad. Nad väitsid, et Akopjan külvas oma jutluses laimu ja et ta andis neile levitamiseks ekstremistlikku kirjandust.

Akopjan ise ja need, kes teda tunnevad, eitavad mõlemat väidet. Mehe advokaat esitas kohtule tõendid selle kohta, et need kuus valetunnistajat ei viibinud isegi selle hoone lähedal, kus Akopjan väidetavalt laimu levitas. Samuti pole Jehoova tunnistajatel kombeks anda usulist kirjandust levitamise eesmärgil neile, kes pole nendega sama usku. Arkadja naine Sonja, kes ei ole Jehoova tunnistaja, ütles ristküsitluse ajal kohtule, et ta on 40 aastat olnud õnnelikus abielus ning et tema abikaasa pole kunagi avaldanud ühelegi sugulasele survet saada Jehoova tunnistajaks.

Kohtunik Oleg Golovaško tellis ekspertiisi, mis näitaks, kas Akopjan õhutas oma jutluses usulist vaenu või mitte. 15. mail 2018 toimunud istungil määras kohtunik ekspertiisi valmimise tähtajaks selle aasta septembrikuu. Vahepeal kohtuprotsess siiski jätkub ning järgmine istung, kus Akopjani ristküsitletakse, toimub 5. juunil. Kuigi teda ei hoita eelvangistuses, ei ole tal alates 2017. aasta maist, kui tema kohtuprotsess Prohladnõi rajoonikohtus algas, olnud lubatud kodukohast lahkuda.

Jehoova tunnistajate abiõigusnõunik Gregory Allen ütles: „Venemaa kohaldab ekstremismivastaseid õigusakte Jehoova tunnistajate suhtes sihilikult vääriti ning Akopjan on sellise tegevuse järjekordne ohver. Ta on süütu, seaduskuulekas kodanik, kes soovib vaid rahus Jumalat teenida. Valitsuse põhjendamatu rünnak Jehoova tunnistajate vastu on seadnud nad üksikisikutena surve alla ja õõnestab riigi sotsiaalset mitmepalgelisust.”

Akopjan on teine Jehoova tunnistaja Venemaal, kellele on esitatud ülekohtune süüdistus ekstremistlikus tegevuses. Orjolis elava Jehoova tunnistaja Dennis Christenseni kriminaalasja arutamine algas selle aasta veebruaris. Christensen on eelvangistuses viibinud üle aasta ja süüdimõistmise korral ootab teda ees kuni 10-aastane vanglakaristus. * Veel seitset Jehoova tunnistajat hoitakse Venemaa eri paigus eelvangistuses, kuid neile pole esitatud ametlikku süüdistust.

^ lõik 7 Mõlemale mehele esitati süüdistus vastavalt kriminaalkoodeksile, kuid eri paragrahvide alusel. Akopjanile esitati paragrahvi 282 punkti 1 alusel süüdistus usulise vaenu õhutamises. Christenseni süüdistatakse kriminaalkoodeksi paragrahvi 282.2 punkti 1 alusel ekstremistlikuks kuulutatud usulise ühenduse tegevuse organiseerimises. Viimase rikkumise eest on karistus karmim.