22. aprillil 2017 arreteerisid sõjaväevõimud 18-aastase Daniil Islamovi, kuna ta keeldus süümelistel kaalutlustel väeteenistusest. 13. oktoobrini 2017 hoiti teda kinni ühes Tadžikistani sõjaväelaagris, pärast mida mõistis Dušanbe sõjakohus ta süüdi ning pooleks aastaks vangi. Daniil viidi Kurgonteppa linnas asuvasse ajutisse kinnipidamisasutusse, kus ta on praeguseni.

2014. aastal hakkas Daniil Jehoova tunnistajatega sügavuti Piiblit uurima ja teda köitis selle rahusõnum. Kui tal kästi 22. aprillil 2017 ilmuda Dušanbe rajooni sõjaväe värbamiskeskusesse Firdavsjis, selgitas ta võimudele, et keeldub ajateenistusest Piiblist õpetatud südametunnistuse alusel ning soovib osaleda asendusteenistuses. Sõjaväevõimud avaldasid talle survet astuda vabatahtlikult ajateenistusse ning teenida hädaolukordade ministeeriumi alluvuses, kus ta ei peaks relva kandma. Daniil jäi aga oma seisukohale kindlaks. Veel samal päeval saatsid võimud ta Vahši sõjaväelaagrisse, mis asub Dušanbest üle 100 kilomeetri kaugusel.

Karistus selle eest, et valitsus ei suuda rakendada asendusteenistust

Kui juuni alguses esitati Daniilile kriminaalsüüdistus, taotles tema advokaat kriminaalasja lõpetamist, kuna puudusid tõendid kuriteo kohta. Tadžikistani sõjaväeteenistust reguleerivad seadused lubavad selle kodanikel osaleda kohustusliku väeteenistuse asemel asendusteenistuses ning Daniil soovis seda võimalust kasutada. Tema advokaat viitas ka rahvusvahelise õiguse normidele, mis annavad inimesele õiguse saada vabastus ajateenistusest, juhul kui see on vastuolus tema religiooni või tõekspidamistega.

Sõjaväeprokuratuur andis oma vastuses Daniili advokaadile teada, et Tadžikistanis pole võimalik osaleda asendusteenistuses. * Prokuratuuri vanemuurija R. Sajdaliev lükkas tagasi taotluse Daniili kriminaalasi lõpetada, leides, et Daniili suhtes tuleks kohaldada sõjaväeteenistuse seadust ning puudub alus erandi tegemiseks. 31. juulil tunnistas sama vanemuurija „sõdur Islamovi” süüdi ajateenistusest keeldumises. 13. oktoobril 2017 kinnitas sõjaväekohus seda otsust, kui mõistis Daniili süüdi ning määras talle 6-kuulise vangistuse üldrežiimiga kinnipidamisasutuses.

Daniili advokaat kaebas otsuse edasi ning täheldas: „Ilmselgelt pole Daniil Islamov sõdur ning tema juhtumi käsitlemine ei peaks olema sõjaväe pädevuses. Vanemuurija Sajdaliev märkis ka ise, et Daniil pole andnud sõduri truudusevannet, ta pole olnud nõus panema selga sõjaväemundrit ja on keeldunud oma veendumuste tõttu minemast sõjaväkke, samuti on ta avaldanud soovi osaleda asendusteenistuses, et anda oma panus ühiskonna heaks. See näitab, et ta keeldub väeteenistusest süümelistel kaalutlustel, mitte allumatusest. Ta pole mitte „sõdur Islamov”, vaid rahuarmastav kristlane, kes soovib osaleda asendusteenistuses, et teenida oma kaasmaalasi.”

Tadžikistani ülemkohus ei võtnud asja menetlusse, vaid saatis selle tagasi alamaastme kohtusse, kuna „kaebus ei olnud korrektne”. Ilmselt ülemkohtu kantselei eksis ja Daniili advokaat teeb kõik endast oleneva, et kohtuasi võetakse tagasi menetlusse. Senikaua peab Daniil olema vangis.

ÜRO inimõiguste komitee käsib Tadžikistanil tunnustada ajateenistustest keeldujate õigusi

Oma 2005. aasta 18. juuli aruandes käskis ÜRO inimõiguste komitee Tadžikistani valitsusel teha kõik endast olenev, et tunnustada inimese õigust süümelistel kaalutlustel väeteenistusest keelduda ja vabastada ta ajateenistusest. * Komitee kordas oma ettekirjutust 2013. aasta aruandes, õhutades Tadžikistani astuma vajalikke samme, et inimesed saaksid kasutada oma õigust ajateenistusest veendumuste tõttu keelduda. * Valitsus pole siiani komitee direktiive kohaldanud.

Püüded Daniili aidata

Samal ajal kui kriminaalsüüdistuse saanud Daniil ootab veel oma kohtuprotsessi, esitas ta advokaat ÜRO meelevaldse kinnipidamise töögrupile kaebuse. 5. oktoobril 2017 avaldas töögrupp oma arvamuse nr 43/2017, kus leidis, et Tadžikistani võimud on Daniil Islamovit meelevaldselt vahi alla hoidnud ning peavad ta otsemaid vabastama ja talle kompensatsiooni maksma.

Jehoova tunnistajad on tänulikud, et enamik riike, kus kehtib üldine sõjaväekohustus, võimaldab süümelistel kaalutlustel väeteenistusest keeldujatel osaleda asendusteenistuses. Nad loodavad, et ka Tadžikistan hakkab peagi juhinduma omaenda seadustest ning rahvusvahelise lepingu kohustustest, et rakendada asendusteenistust kodanike puhul, kes soovivad kasutada õigust ajateenistusest oma veendumuste tõttu keelduda.

Ajatelg

 1. 13. oktoober 2017

  Sõjakohus mõistab Daniili süüdi ja määrab talle pooleaastase vanglakaristuse üldrežiimiga kinnipidamisasutuses.

 2. 5. oktoober 2017

  ÜRO meelevaldse kinnipidamise töögrupp avaldab oma arvamuse, et Daniili on meelevaldselt vahi alla hoitud ja ta tuleb kohe vabastada.

 3. 31. juuli 2017

  Sõjaväeprokuratuuri vanemuurija esitab Daniilile kriminaalsüüdistuse ajateenistusest keeldumise tõttu.

 4. 22. aprill 2017

  Sõjaväekutse peale ilmub Daniil sõjaväe värbamiskeskusesse, kus ta avaldab soovi osaleda asendusteenistuses, kuid selle asemel ta vahistatakse ja saadetakse sõjaväelaagrisse.

^ lõik 6 Tadžikistani valitsus pole suutnud rakendada asendusteenistust, ehkki sõjaväeteenistuse seadus selle sätestab.

^ lõik 10 ÜRO inimõiguste komitee lõppmärkused: Tadžikistan, ÜRO dok nr CCPR/CO/84/TJK (18. juuli 2005).

^ lõik 10 ÜRO inimõiguste komitee lõppmärkused: Tadžikistan, ÜRO dok nr CCPR/C/TJK/CO/2 (22. august 2013).