Hüppa sisu juurde

24. NOVEMBER 2015
TÜRKMENISTAN

Türkmenistan mõistis Bahram Hemdemowi usulise tegevuse eest neljaks aastaks vangi

Türkmenistan mõistis Bahram Hemdemowi usulise tegevuse eest neljaks aastaks vangi

19. mail 2015 mõistis Türkmenistani kohus 52-aastase Jehoova tunnistaja Bahram Hemdemowi neljaks aastaks vangi. Kaks kuud varem oli politsei arreteerinud Hemdemowi tema kodus Türkmenabatis rahumeelse usukoosoleku pidamise pärast. Praegu peetakse teda kinni Seýdi linna sunnitöölaagris.

Haarang usukoosoleku ajal

Politsei korraldas haarangu 14. märtsil 2015, ajal kui Bahram Hemdemowi kodus toimus usukoosolek. Kõiki 38 kohalolijat rünnati ja koheldi julmalt ning neid süüdistati seadusvastases usulises tegevuses. Politsei sulges Hemdemowi eeluurimisvanglasse, kus teda korduvalt üle kuulati ja peksti. Võimud konfiskeerisid ta isikliku omandi, kaasa arvatud auto, arvuti ja sularaha.

Serdarabati ringkonnakohus määras hiljem 30-le Jehoova tunnistajale trahvi ja 8-le 15-päevase vanglakaristuse. Hemdemowi poeg Serdar pandi vangi kaks korda 15 päevaks, mille jooksul võimud hoidsid teda isolatsioonis, kuulasid teda üle ning peksid ja piinasid rängalt. Jehoova tunnistaja Emirjan Jumnazarow mõisteti samuti kaks korda 15 päevaks vangi ning ta pidi taluma peksmist ja kuulama piinamisähvardusi.

Lebapi piirkonnakohtu kohtunik Goçmurad Çaryýew mõistis 19. mail 2015 Bahram Hemdemowi fabritseeritud süüdistuste alusel „usuviha õhutamise” pärast neljaks aastaks vangi. 10. juunil 2015 viidi Hemdemow Türkmenabatist üle Seýdi sunnitöölaagrisse.

Vanglaülem ei lubanud mitte kellelgi – kaasa arvatud lähisugulastel – Hemdemowit vanglas külastada, enne kui kohtuotsuse edasikaebamise aeg täis sai. Sellega takistas vanglaülem Hemdemowit või tema esindajat süüdimõistmist vaidlustamast. Tema vangistamisest saadik on ametnikud avaldanud talle survet võtta omaks fabritseeritud süüdistused, sundinud teda ränka füüsilist tööd tegema ja peksnud teda kättemaksuks selle eest, et ta naine mehe kaitseks kohtusse kaebused sisse andis.

Bahram Hemdemowi naine Gulzira Hemdemowa esitas apellatsiooni Türkmenistani ülemkohtule. Olgugi et kuriteo kohta puudusid tõendid, leidis ülemkohtu aseesimees, et apellatsiooni rahuldamiseks pole mingit alust. Augusti algul andis Hemdemowi advokaat sisse järelevalve kaebuse. 25. augustil 2015 lükkas ülemkohus kaebuse tagasi, väites, et Hemdemow „propageerib Jehoova tunnistajate usulisi tõekspidamisi”.

„Türkmenistani võimud on süvendanud ebaõiglust ... Seletamatutel põhjustel on Türkmenistani ülemkohus jätnud Bahram Hemdemowile tehtud ülekohtu heastamata.” (Õigusnõunik Philip Brumley)

Väärkohtlemise laine Türkmenabatis

2014. aasta lõpus ilmutasid Türkmenistani võimud Jehoova tunnistajate usulise tegevuse suhtes sallivuse märke. Septembris 2014 vabastasid võimud Bibi Rahmanowa vanglast, kuhu ta oli saadetud pärast fabritseeritud süüdistuste alusel arreteerimist augustis 2014. Veel kaheksa Jehoova tunnistajat, kes olid vangis oma usupõhimõtete järgimise pärast, said oktoobris 2014 presidendi amnestia alusel vabaks. Sellisest positiivsest sündmuste arengust hoolimata ilmutavad mõningad kohalikud võimud jätkuvalt usulist sallimatust, kui arreteerisid, pidasid kinni ja kohtlesid julmalt Türkmenabati Jehoova tunnistajaid.

6. veebruaril 2015 arreteeris politsei neli Jehoova tunnistajat: Wiktor Ýarygini, Rustam Nazarowi, Çarygeldy Jumaýewi ja Jamilýa Adylowa. Usukirjanduse omamise pärast süüdistati neid pisihuligaansuses. Riikliku julgeoleku ministeeriumi agendid peksid kolme neist Jehoova tunnistajatest, kaasa arvatud Jamilýa Adylowat. Jumaýewit peksid ametimehed nii julmalt, et ta kaotas korduvalt teadvuse. Türkmenabati linnakohus trahvis Ýaryginit, mõistis Nazarowi 30 päevaks vangi ning määras nii Jumaýewile kui ka Adylowale kokku 45-päevase vanglakaristuse. * Need neli Jehoova tunnistajat on esitanud ametliku kaebuse presidendi administratsioonile ja peaprokuratuurile Aşgabatis.

Kaks nädalat hiljem korraldas politsei läbiotsimise Zeýnep Husainowa kodus, et leida „seadusvastast” usukirjandust. Nad võtsid ära selle naise isikliku usukirjanduse ning ähvardasid teda kohtulikule vastutusele võtmise ja 15-päevase vangistusega.

Jehoova tunnistajale Dowlet Kandymowile esitati süüdistus seadusvastases usutegevuses ning ta pidi kolm korda järjest 15-päeva vangis istuma. Kinnipidamiskohas peksid ametnikud teda korduvalt, sest ta keeldus oma usukaaslase Bahram Hemdemowi vastu tunnistamast.

Kas Türkmenistan hakkab täitma oma kohust tagada usuvabadus?

Alates 2015. aasta kevadest pole Türkmenabati võimud Jehoova tunnistajaid kimbutanud. Ent Bahram Hemdemow on pelgalt oma usupõhimõtete järgimise pärast ikka vangis.

Bahram koos naise Gulzira ja nende ühe pojaga

Rahumeelne usuline tegevus, sealhulgas Jehoova tunnistajate tegevus, peaks olema Türkmenistanis seaduslikult kaitstud. Riigi konstitutsioon garanteerib õiguse „järgida mistahes religiooni põhimõtteid kas üksi või koos teistega” ning „õiguse veendumusvabadusele ja nende veendumuste vabale väljendamisele”. Lisaks on Türkmenistan ratifitseerinud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti, mis samuti garanteerib mõtte-, südametunnistuse ja usuvabaduse.

Jehoova tunnistajate õigusnõunik Philip Brumley märgib:

„Türkmenistani võimud on süvendanud ebaõiglust igal tasandil. Türkmenabati politseinikud tegutsesid seadusvastaselt ja brutaalselt, korraldades rahumeelsel usukogunemisel läbiotsimise. Türkmenabati kohtuvõimud kiitsid sellised seadusvastsed aktsioonid heaks. Seletamatutel põhjustel on Türkmenistani ülemkohus jätnud Bahram Hemdemowile tehtud ülekohtu heastamata.

Jehoova tunnistajad pöörduvad Türkmenistani valitsuse poole taotlusega nad registreerida, lubada neil rahumeelselt oma usupõhimõtteid järgida ja teha lõpp säärasele väärkohtlemisele, mis leidis aset selle aasta algul Türkmenabatis. Me palume riigi valitsusel lubada Bahram Hemdemowil naasta oma pere juurde.”

Jehoova tunnistajad on Türkmenistani valitsusele tänulikud varasema vangide vabastamise eest, millega heastati neile osaks langenud ebaõiglus. Samamoodi peaks valitsus kaaluma Bahram Hemdemowi enneaegset vabastamist ning võimaldama suuremat usulist sallivust.

^ lõik 11 Türkmenistani halduskoodeks näeb pisihuligaansuse eest maksimaalkaristusena ette 15-päevase vangistuse. Ent kohus mõistis Jumaýewile ja Adylowale kolm 15-päevast vangistust.