Ajalooline sündmus Türkmenistanis 21. AUGUSTIL 2008