• Jehoova tunnistajaid 6 482

  • Kogudusi 115

  • Iga-aastasel Kristuse surma mälestusõhtul viibinuid 15 656

  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 3 235

  • Rahvaarv 20 967 913