Singapuri valitsus nõuab noormeestelt sõjaväkke astumist ega tunnusta õigust väeteenistusest süümelistel kaalutlustel keelduda. Jehoova tunnistajatest noormeestel, kelle südametunnistus ei luba sõjaväkke minna, tuleb kanda kaks järjestikust vanglakaristust, mis teeb karistuse kogupikkuseks kuni kolm aastat ja kolm kuud.

Kui noor mees saab 18-aastaseks, peab ta asuma teenima Singapuri sõjaväes. Kui ta süümelistel kaalutlustel keeldub, pannakse ta kuni 15 kuuks sõjaväevanglasse. Karistusaja lõppedes lastakse ta vabaks, kuid siis sunnitakse teda riietuma sõjaväevormi ja osalema sõjalistel õppustel. Kui ta taas keeldub, mõistab sõjaväekohus talle teise karistusaja, mis kestab kuni kaks aastat.

Singapur keeldub allumast ÜRO direktiividele

ÜRO on juba pikka aega kutsunud liikmesriike üles „suhtuma väeteenistusest süümelistel kaalutlustel keeldumisse kui mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse seaduslikku kasutamisse, mis on kooskõlas inimõiguste ülddeklaratsiooniga”. Olgugi et Singapur on olnud ÜRO liikmesriik alates aastast 1965, on ta selles küsimuses eri arvamusel. ÜRO inimõiguste komisjonile saadetud kirjas kuupäevaga 24. aprill 2002 teatab Sigapuri valitsusametnik, et „kui indiviidi uskumused või teod lähevad vastuollu [riigikaitse õigusega], tuleb tähtsamaks pidada riigi julgeolekut”. Ametnik kirjutas ühemõtteliselt: „Me ei nõustu sellega, et väeteenistusest süümelistel kaalutlustel keeldumine peaks olema üleüldiselt lubatav.”

Ajatelg

 1. 16. jaanuar 2019

  Väeteenistusest süümelistel kaalutlustel keeldumise pärast on vangis 9 Jehoova tunnistajat.

 2. November 2013

  Väeteenistusest süümelistel kaalutlustel keeldumise pärast on vahi all 18 Jehoova tunnistajat.

 3. 24. aprill 2002

  Valitsusametnik kinnitab, et Singapur ei tunnusta õigust väeteenistusest süümelistel kaalutlustel keelduda.

 4. Veebruar 1995

  Sageneb Singapuri Jehoova tunnistajate represseerimine ja arreteerimine.

 5. 8. august 1994

  Singapuri ülemkohus lükkab Jehoova tunnistajate apellatsiooni tagasi.

 6. 12. jaanuar 1972

  Singapuri valitsus tühistab Jehoova tunnistajate kui registreeritud usulise ühenduse staatuse.