• Jehoova tunnistajaid 30 076

  • Kogudusi 553

  • Iga-aastasel Kristuse surma mälestusõhtul viibinuid 80 601

  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 402

  • Rahvaarv 12 089 721