Vangistatud Jehoova tunnistajaid veebruaris 2019

KUS

VANGISTATUID

PÕHJUS

Eritrea

53

  • Väeteenistusest keeldumine süümelistel kaalutlustel

  • Usuline tegevus

  • Avaldamata põhjused

 

Lõuna-Korea

2

  • Väeteenistusest keeldumine süümelistel kaalutlustel

 

Singapur

9

  • Väeteenistusest keeldumine süümelistel kaalutlustel

 

Türkmenistan

13

  • Usuline tegevus

  • Väeteenistusest keeldumine süümelistel kaalutlustel

 

Venemaa

22

  • Usuline tegevus

 

Kokku

99

 

Mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus on inimese põhiõigused, teatatakse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklis 18. * Mõnel maal, kus Jehoova tunnistajad on neid põhivabadusi kasutanud, on see toonud neile kaasa vangistamise ja ka julma väärkohtlemise. Valdav osa vangistatutest on olnud noored mehed, kes on süümelistel kaalutlustel keeldunud väeteenistusest. Teised on vangistatud pelgalt selle pärast, et nad elavad oma usu järgi.

^ lõik 27 Vaata ka ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 18 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 9.