Hüppa sisu juurde

KOGU MAAILM

Kui palju Jehoova tunnistajaid on eri maades usu pärast vangis

Kui palju Jehoova tunnistajaid on eri maades usu pärast vangis

Usu pärast vangistatud Jehoova tunnistajad 2022. aasta juuni seisuga

KUS

VANGISTATUID

PÕHJUS

Eritrea

20

  • Usuline tegevus

  • Avaldamata põhjused

Krimm

4

  • Usuline tegevus

Lõuna-Korea

1

  • Väeteenistusest keeldumine süümelistel kaalutlustel

Singapur

15

  • Väeteenistusest keeldumine süümelistel kaalutlustel

Tadžikistan

1

  • Usuline tegevus

Venemaa

88

  • Usuline tegevus

Teised maad

üle 27

  • Usuline tegevus

Kokku

üle 156

 

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikli 18 järgi on mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus inimese põhiõigused. * Mõnel maal aga ei võimaldata Jehoova tunnistajatel neid põhiõigusi kasutada ning neid pannakse ebaõiglaselt vangi ja neil tuleb koguni taluda julma väärkohtlemist. Valdav osa neist on vangistatud pelgalt selle pärast, et nad elavad oma usu järgi. Teised on vangistatud süümelistel kaalutlustel väeteenistusest keeldumise tõttu.

^ Vaata ka ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 18 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 9.