Hüppa sisu juurde

1. MÄRTS 2018
LÕUNA-KOREA

Lõuna-Korea kohtud otsivad lahendust väeteenistusest süümelistel kaalutlustel keeldujate olukorrale

Lõuna-Korea kohtud otsivad lahendust väeteenistusest süümelistel kaalutlustel keeldujate olukorrale

Selle asemel et usulistel põhjustel väeteenistusest keelduvaid Jehoova tunnistajaid lihtsalt harjumuslikult vangistada, otsivad Lõuna-Korea kohtunikud võimalusi nende seisukohaga arvestada. Leidub kohtunikke, kes mõistavad, et neid mehi ajendab Piiblist õpetatud südametunnistus, mis ei luba neil teistele halba teha. * Võttes aluseks südametunnistusevabaduse kui inimese põhiõiguse on mõned kohtud otsustanud, et need noored mehed pole süüdi väeteenistusest kõrvalehoidmises. Alates 2015. aasta maist on esimese astme kohtunikud 66 korral langetanud väeteenistusest keelduvate Jehoova tunnistajate kohtuasjas õigeksmõistva otsuse. See on märkimist väärt, sest varasematel aastakümnetel on langetatud vaid neli säärast otsust.

Tähelepanuväärne otsus

Eredaim näide on Busani apellatsioonikohtu 1. veebruari 2018 otsus, mis eiras ülemkohtu ja konstitutsioonikohtu praktikat selles küsimuses ning jättis jõusse ühe õigeksmõistva otsuse. Otsus oli eriti tähelepanuväärne kahel põhjusel: Busan on konservatiivne piirkond ja kohtu eesistuja Jong-du Choi oli varem mõistnud süüdi väeteenistusest süümelistel põhjustel keelduja.

Kolmeliikmeline kohtunikekogu keskendus Lõuna-Korea põhiseaduslikule kohustusele täita rahvusvahelisi õigusakte, mille riik on ratifitseerinud – praegusel juhul kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mis tunnustab inimese õigust veendumuste tõttu väeteenistusest keelduda. Kohus oli seisukohal, et süümelistel kaalutlustel väeteenistusest keeldujate karistamine vangistusega läheb vastuollu pakti artikliga 18 ning seepärast võib sellistel alustel väeteenistusest keeldumist pidada põhjendatuks. Otsust kajastati laialdaselt ning paljud vaatlejad usuvad, et see mõjutab õigusringkondi positiivselt.

Mis saab edasi?

Varemini saatsid kohtunikud igal aastal keskmiselt 500–600 Jehoova tunnistajast noormeest vangi, kuid nüüd lükkavad paljud kohtunikud selliseid istungeid edasi. Praegu on pooleli enam kui 700 kohtuasja ning nende arv aina suureneb, sest kohtunikud ootavad konstitutsioonikohtu otsust. 31. detsembri 2017 seisuga on vangis kõigest 267 Jehoova tunnistajat. Viimase kümne aasta jooksul pole see arv kunagi nii väike olnud.

Konstitutsioonikohtul tuleb otsustada, kas kohtunikud peaksid süümelistel alustel väeteenistusest keeldujate puhul kohaldama sõjaväeteenistuse seaduses ettenähtud karistust sõjaväest kõrvalehoidmise eest või kas neid kaitseb põhiseaduslik õigus südametunnistusevabadusele, mis on kooskõlas ka rahvusvaheliste normidega. Paljud inimesed Lõuna-Koreas loodavad, et konstitutsioonikohus leiab lahenduse, mis austab selliseid noormehi, kes südametunnistuse tõttu soovivad väeteenistuse asemel valida asendusteenistuse.

Kui konstitutsioonikohus peaks langetama otsuse veendumuste tõttu väeteenistusest keeldujate kasuks, toimiks Lõuna-Korea kooskõlas sadade sarnaste ÜRO inimõiguste komitee otsustega. See komitee on Lõuna-Koread kutsunud üles lõpetama väeteenistusest keeldujate vangistamise ning austama nende põhiõigust südametunnistusevabadusele.

^ lõik 2 Näiteks ütleb piiblitekst Jesaja 2:4: „Nad taovad oma mõõgad atradeks ja odad aianugadeks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima.” Jeesuse sõnul tuntakse tema järelkäijaid armastuse järgi. Ta ütles: „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist. Nii nagu mina teid olen armastanud, armastage ka teie üksteist. Selle järgi tunnevad kõik ära, et te olete minu jüngrid, kui teie keskel on armastus.” (Johannese 13:34, 35.)