Hüppa sisu juurde

Üks Jehoova tunnistajate pere Lõuna-Koreas kirjutamas alla palvekirjale

1. MÄRTS 2018
LÕUNA-KOREA

Lõuna-Korea Jehoova tunnistajad esitasid presidendile palvekirja

Lõuna-Korea Jehoova tunnistajad esitasid presidendile palvekirja

Hiljutised sündmused Lõuna-Koreas viitavad sellele, et valitsus kavandab muudatust, misläbi hakataks inimeste põhiõigustest rohkem lugu pidama. 7. detsembril 2017 kohtus Lõuna-Korea president Jae-in Moon riikliku inimõiguste komisjoni ametnikega ning palus neil teha ettepanekuid selle kohta, kuidas parandada riigis inimõiguste olukorda, nii et see vastaks rahvusvahelistele standarditele. Eriti soovis president Moon, et komisjon pakuks valitsusele välja lahendusi, mis aitaksid lõpetada praegu tavaks oleva süümelistel kaalutlustel väeteenistusest keeldujate vangistamise.

Pärast laialdast kajastust leidnud kohtumist korraldasid Lõuna-Korea Jehoova tunnistajad hoogtöö, et koguda allkirju presidendile suunatud palvekirjadele. Valitsuse poliitika karistada veendumuste tõttu sõjaväeteenistusest keeldujaid vangistusega on jätnud sügava jälje tervetele Jehoova tunnistajate põlvkondadele. Kuna president Moon on andnud oma administratsioonile korralduse kodanike palvekirjadele vastata, palusid Jehoova tunnistajad presidendi abi, et leida lahendus probleemile, millega siseveendumuslikud keeldujad on juba 70 aastat silmitsi seisnud.

Jehoova tunnistajate kohalik tegevuskeskus korraldas palvekirjade kirjutamise

Nelja nädalaga said palvekirjad valmis. Neile kirjutas alla üle 14 000 usulistel põhjustel väeteenistusest keeldunud meest, keda on kriminaalkorras karistatud, ning nende rohkem kui 26 000 pereliiget, keda meeste süüdimõistmine ja vangistus on rängalt puudutanud.

Presidendi kantseleile 15. jaanuaril 2018 esitatud palvekirjad

15. jaanuaril 2018 viisid kuus Jehoova tunnistajat presidendi kantseleisse palvekirjad, millele oli alla kirjutanud 41 275 inimest. Kirjades tänati presidenti, et ta sellest probleemist huvitub. Samuti toodi neis välja, millist kahju on teinud 70 aastat kestnud väeteenistusest keeldujate vangistamine ning kuidas tuleks riigile kasuks olukorra lahendamine. 16. jaanuaril 2018 edastas presidendi kantselei palvekirjad kaitseministeeriumile läbivaatamiseks.

Palvekirjade valmimise ajal kohtusid Jehoova tunnistajate esindajad riikliku inimõiguste komisjoni ametnikega. Nad selgitasid Piibli abil, miks tunnistajad sõjaväeteenistusest keelduvad. Kui riik võimaldaks noormeestel asendusteenistuses osaleda, saaksid nad teha midagi ühiskonna heaks, selle asemel et tegevusetult vangis istuda. Ametnikud kinnitasid Jehoova tunnistajatele, et komisjoni 2018. aasta olulisim inimõigustega seotud küsimus on süümelistel kaalutlustel väeteenistusest keeldumise võimaldamine.

Lõuna-Koreas on veendumuste tõttu väeteenistusest keeldujaid vangis rohkem kui kõigis teistes maades kokku. Jehoova tunnistajatest noormehed on seal ühtekokku vangistuses viibinud üle 36 700 aasta. Jehoova tunnistajad loodavad, et need palvekirjad ajendavad valitsust oma pikaaegset poliitikat üle vaatama ning lõpetama väeteenistusest keeldujate vangistamise.