• Jehoova tunnistajaid 101 246

  • Kogudusi 1 278

  • Iga-aastasel Kristuse surma mälestusõhtul viibinuid 135 489

  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 510

  • Rahvaarv 51 635 256

  • Usu pärast vangis olevaid Jehoova tunnistajaid 0