• Jehoova tunnistajaid 229 740

  • Kogudusi 3 772

  • Iga-aastasel Kristuse surma mälestusõhtul viibinuid 1 220 046

  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 366

  • Rahvaarv 84 004 989