Hüppa sisu juurde

3. MAI 2017
KASAHSTAN

Kasahstan tallab jalge alla usuvabaduse ja mõistab süüdi Teimur Ahmedovi

Kasahstan tallab jalge alla usuvabaduse ja mõistab süüdi Teimur Ahmedovi

2. mail 2017 mõistis Astana kohus Teimur Ahmedovi viieks aastaks vangi pelgalt seetõttu, et ta oli rääkinud teistele oma usulistest veendumustest. Ahmedov on Kasahstanis esimene Jehoova tunnistaja, kes alates riigi iseseisvumisest 1991. aastal usulise tegevuse eest kriminaalkorras süüdi mõisteti.

Ahmedovit hoiti üle kolme kuu eelvangistuses hoolimata rahvusvahelistest püüetest teda vabastada, et ta võiks kuni kohtuistungini koduarestis olla. Teimur Ahmedov on 61-aastane, abielus, kolme poja isa ja raskelt haige.

Karistus usuvabaduse kasutamise eest

Ahmedovi katsumused algasid 2017. aasta jaanuaris, kui Kasahstani salapolitsei (riikliku julgeoleku komitee) ta vahistas, kuna ta oli väidetavalt rikkunud Kasahstani kriminaalkoodeksi paragrahvi 174 lõiget 2. Teda süüdistati selles, et ta oli eraviisil oma usust rääkides õhutanud usulisi vastuolusid.

Kohtunik Talgat Sirlibajev leidis, et Teimur Ahmedov õhutas usulisi vastuolusid ja propageeris ühte teatud religiooni kuuluvate inimeste erilisust ja ülimuslikkust. Samuti kehtestas kohtunik Ahmedovile kolmeaastase keelu ideoloogilisele usutegevusele ehk teisisõnu keelustas tema jumalateenimise.

Jehoova tunnistajate õigusnõunik Philip Brumley ütles: „Riigivõimud kohaldavad seda seadust äärmiselt valesti. 2016. aastal kutsusid mitu meest Teimur Ahmedovi ühte korterisse ja käisid ka tema pool kodus, et usuteemadel vestelda. Paraku ei teadnud Ahmedov, et need vestlused salvestati salaja ning et neid kasutatakse tema vastu kriminaalasja sepitsemiseks. See näitab hästi, kui kaugele olid ametnikud valmis minema, et rahumeelset usulist tegevust summutada ja kriminaliseerida. Selline tegevus on õigussüsteemi naeruvääristamine.”

Ahmedovi perele valmistab suurt muret tema tervis. Tal on veritsev kasvaja, ilmselt pahaloomuline, kuid võimud on lükanud tagasi ettepanekud asendada tema vangistus koduarestiga. Samuti pole talle võimaldatud arstiabi, mida ta hädasti vajab. Ahmedovi advokaadid on esitanud kaebuse rahumeelse kogunemise vabaduse rikkumise kohta ÜRO meelevaldse kinnipidamise töörühmale, ÜRO usu- ja veendumusvabaduse eriraportöörile ning ka ÜRO eriraportöörile.

Kas Kasahstanis jääb usuvabadus püsima?

Kasahstani Jehoova tunnistajate usulist tegevust on ikka ja jälle püütud takistada. Ahmedovi ebaõiglane vangistus on aga uus ja šokeeriv rünnak nende usutegevuse pihta. Jehoova tunnistajate esindajad jätkavad Kasahstani võimudele kaebuste esitamist, et riik täidaks rahvusvahelisi kohustusi hoida alal põhjapanevat õigust usuvabadusele ega seaks sellele piiranguid.