Hüppa sisu juurde

18. APRILL 2018
KASAHSTAN

President andis Teimur Ahmedovile armu

President andis Teimur Ahmedovile armu

2. aprillil 2018 andis Kasahstani president Nursultan Nazarbajev armu 61-aastasele Teimur Ahmedovile, kes valesüüdistuste tõttu üle aasta vangistuses viibis. Armuandmisega kustutati tema andmed karistusregistrist. Ahmedov, kes parajasti haiglas operatsioonist taastus, kuulis 4. aprillil, et talle on armu antud ja ta on vahi alt vabastatud. Ta on nüüd tagasi pere juures ja tal on kergem saada arstiabi, mida ta vähiga võitlusel hädasti vajab.

Arreteerimine, kinnipidamine ja ebaõiglane vangistus

Ahmedov, kes on Jehoova tunnistaja, arreteeriti ja pandi 18. jaanuaril 2017 vangi pelgalt seetõttu, et ta oli teistele oma usulistest veendumustest rääkinud. Enne arreteerimist oli Ahmedov mitme kuu vältel vestelnud Piibli teemadel meestega, kes teesklesid huvi Jehoova tunnistajate uskumuste vastu. Mehed tegid koostööd Kasahstani salapolitseiga (riikliku julgeoleku komiteega) ning salvestasid vestlusi varjatult. Nende salvestiste põhjal võttis salapolitsei Ahmedovi vahi alla ning esitas talle Kasahstani kriminaalkoodeksi paragrahvi 174 lõike 2 alusel süüdistuse usuliste vastuolude õhutamises ja usulise ülemuslikkuse propagandas.

Pärast arreteerimist küsitles politsei Ahmedovit ja jättis ta kolmeks kuuks eelvangistusse. 2. mail 2017 mõistis kohus ta viieks aastaks vangi ja kehtestas talle kolmeaastase usulise tegevuse keelu.

Ahmedovi advokaadid esitasid arvukalt edasikaebusi, milles nõudsid ta vabastamist, ent kohtud lükkasid need kõik tagasi. Olles ammendanud kõik riigisisesed õiguskaitsevõimalused, pöördus Ahmedov abisaamiseks rahvusvaheliste kohtute poole. Ta esitas kaebused ÜRO meelevaldse kinnipidamise töörühmale ja ÜRO inimõiguste komiteele.

2017. aasta oktoobris mõistis meelevaldse kinnipidamise töörühm hukka Kasahstani otsuse vangistada Ahmedov ning õhutas valitsust ta viivitamata vabastama, kuna tema tegevus oli täiesti rahumeelne ja jäi usuvabaduse piiridesse. 2018. aasta jaanuaris võttis inimõiguste komitee kiirkorras menetlusse Ahmedovi avalduse ja käskis Kasahstanil ajutise meetmena võimaldada talle kohe vajalikku arstiabi. Lisaks soovitas komitee Kasahstanil kaaluda Ahmedovi vabastamist juba enne, kui see tema kaebuse kohta lõpliku otsuse langetab.

Viimaks ometi vabaduses

Teimur ja Mafiza Ahmedov pärast armuandmist

Vangistuses läks Ahmedovi tervis üha kehvemaks. Käesoleva aasta alguses andsid arstid talle teada, et tal on käärsoolevähk ning et haigus süveneb järk-järgult. Võttes arvesse inimõiguste komitee otsust ajutiste meetmete rakendamise kohta ja teiste rahvusvaheliste organite nõudeid, soovitasid Kasahstani võimud Ahmedovil esitada president Nazarbajevile armuandmispalve.

Ahmedov esitas armuandmispalve 5. märtsil 2018 ja palus, et see kiiresti läbi vaadataks, kuna ta vajas vähi leviku peatamiseks kohest arstiabi. Seejärel viisid vanglaametnikud ta Almatõsse, kus talle 27. märtsil 2018 operatsioon tehti.

Kas Kasahstan näitab tulevikus üles suuremat austust usuvabaduse vastu?

Teimur Ahmedov tunneb koos oma naise Mafiza ja lastega suurt kergendust, et see katsumus on nüüd läbi. Samuti on nad tänulikud president Nazarbajevile selle eest, et Ahmedovi andmed karistusregistrist kustutati. Kuna Ahmedov mõisteti seadusvastaselt kriminaalkorras süüdi, arestis valitsus ta pangakonto, mistõttu oli ta abikaasal tema vangistuse ajal väga raske toime tulla.

Jehoova tunnistajad kõikjal maailmas loodavad, et Ahmedovile armu andmine on märk sellest, et Kasahstani võimud annavad edaspidi Jehoova tunnistajatele rohkem vabadust ega takista neil rahumeelselt Jumalat teenida.