• Jehoova tunnistajaid 5 420

  • Kogudusi 83

  • Iga-aastasel Kristuse surma mälestusõhtul viibinuid 10 321

  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 1 154

  • Rahvaarv 6 256 700