Hüppa sisu juurde

19. OKTOOBER 2016
ERITREA

Jehoova tunnistajate tagakiusamine Eritreas on äratanud suurt rahvusvahelist tähelepanu

Jehoova tunnistajate tagakiusamine Eritreas on äratanud suurt rahvusvahelist tähelepanu

Eritreas on Jehoova tunnistajad kogenud rängemat tagakiusamist kui kuskil mujal maailmas. Alates Eritrea iseseisvumisest aastal 1993 on Jehoova tunnistajaid vangistatud, piinatud ja sotsiaalselt tõrjutud. Sellise vaenamise põhjus on see, et nad jäävad poliitiliselt neutraalseks ja keelduvad relva kätte võtmast.

Praegu on Eritreas vangis 54 Jehoova tunnistajat. Viimase 22 aasta jooksul on neist kõiki peale ühe peetud kinni, ilma et neile oleks esitatud ametlikku süüdistust ja et nende üle oleks kohut mõistetud. Kolm nendest on olnud vangis 1994. aastast alates.

Suurenev rahvusvaheline tähelepanu

Algusest peale on inimõigusorganisatsioonid ja valitsusagentuurid Eritrea Jehoova tunnistajate tagakiusamise hukka mõistnud. Viimasel ajal on aga ÜRO volitatud uurimiskomisjon, mis jälgib inimõigustest kinnipidamist Eritreas, juhtinud sealsele Jehoova tunnistajate olukorrale maailma tähelepanu rohkem kui kunagi varem. 2015. aasta juunis esitas uurimiskomisjon ÜRO inimõiguste nõukogule oma esimese raporti, milles üks osa käsitles Jehoova tunnistajate diskrimineerimist ja muud väärkohtlemist.

21. juunil 2016 esitas uurimiskomisjon oma teise põhjaliku raporti. Komisjon õhutas Eritread „tunnustama usu- ja veendumusvabadust” ning „tegema lõppu meelevaldsetele arreteerimistele ning isikute vangis hoidmisele usu pärast, eriti mis puudutab mõnd usurühmitust, nagu näiteks Jehoova tunnistajaid, ... ning vabastama viivitamata ja tingimusteta kõik ebaseaduslikult ja meelevaldselt kinnipeetud”.

Uurimistulemuste põhjal tegi komisjon järelduse, et Eritreas toimuv usuline ja etniline tagakiusamine on vastuolus rahvusvahelise õigusega ning kujutab endast inimsusvastast kuritegu. Rahvusvaheline üldsus peab sellist tagakiusamist üheks kõige rängemaks inimõiguste rikkumiseks. Uurimiskomisjon teeb 27. oktoobril 2016 ÜRO peaassambleele selles asjas suulise ettekande, milles esitab värskeid andmeid.

Kas Eritrea lõpetab Jehoova tunnistajate ebaõiglase kohtlemise?

Jehoova tunnistajad kõikjal maailmas on mures oma usukaaslaste pärast Eritreas. Nad paluvad tungivalt Eritrea valitsust, et see lõpetaks nende siiraste kristlaste tagakiusamise ja tagaks neile põhilised ja võõrandamatud õigused.