Hüppa sisu juurde

ERITREA

Vangistatud usu pärast. Eritrea

Vangistatud usu pärast. Eritrea

Paljude aastate jooksul on Eritrea valitsus arreteerinud ja vangistanud Jehoova tunnistajaid, sealhulgas naisi ja vanureid, ilma kohtuliku menetluseta või ametliku süüdistuseta, ja seda usulise tegevuse pärast või avaldamata põhjustel. President Afewerki võttis oma dekreediga 25. oktoobril 1994 Jehoova tunnistajatelt kodakondsuse, sest nad polnud osalenud 1993. aasta iseseisvusreferendumil ning keelduvad süümelistel põhjustel väeteenistusest. Enne kui sõjaväeteenistus muutus kohustuslikuks, võimaldas Eritrea meestel osaleda mittesõjaväelises asendusteenistuses. Paljud Jehoova tunnistajad läbisid selle erinevates riiklikes asutustes. Võimud andsid välja tõendeid sellise riikliku teenistuse lõpetamise kohta ja avaldasid neile meestele töö eest tihti kiitust. Pärast presidendi dekreedi väljaandmist on Eritrea julgeolekujõud aga Jehoova tunnistajaid vangistanud, piinanud ja taga kiusanud, püüdes sundida neid oma usust lahti ütlema.

19 Jehoova tunnistajat (13 meest ja 6 naist) viibib siiani vangistuses. 4. detsembril 2020 vabastati vanglast 28 Jehoova tunnistajat (26 meest ja 2 naist). Nad olid olnud usu pärast vangis 5 kuni 26 aastat. 29. jaanuaril 2021 vabastati üks meessoost Jehoova tunnistaja, kes oli olnud vangis üle 12 aasta. 1. veebruaril 2021 vabastati veel kolm Jehoova tunnistajat (1 mees ja 2 naist), kes olid olnud vangis 4 kuni 9 aastat.

Jehoova tunnistajad, kes surid ränkade vanglaolude tõttu

Eritreas on vangistuses surnud neli Jehoova tunnistajat. Kolm eakat Jehoova tunnistajat surid kohe pärast vanglast vabanemist seal valitsenud ränkade olude tõttu.

Kaks Jehoova tunnistajat surid aastal 2018 pärast üleviimist Mai Serwa vanglasse. 76-aastane Habtemichael Tesfamariam suri 3. jaanuaril ja 77-aastane Habtemichael Mekonen 6. märtsil. Eritrea võimud olid vangistanud need mehed 2008. aastal, ilma et neile oleks süüdistust esitatud.

2011. ja 2012. aastal surid Meitiri vangilaagris kaks Jehoova tunnistajat ebainimliku kohtlemise tõttu. 62-aastane Misghina Gebretinsae suri 2011. aasta juulikuus tohutu kuumuse tõttu, mida ta oli pidanud kannatama maa-aluses karistusalas. 68-aastane Yohannes Haile suri Meitiri laagris 16. augustil 2012 pärast ligikaudu nelja aastat vangipõlve samasugustes tingimustes. Kolm eakat Jehoova tunnistajat, Kahsai Mekonnen, Goitom Gebrekristos ja Tsehaye Tesfariam, surid pärast vabanemist Meitiri laagris valitsenud olude tõttu.

Eritrea eirab mõjukate inimõigustega tegelevate organite suuniseid

Eritrea eirab jätkuvalt rahvusvahelisi inimõiguste standardeid. Peamised inimõigustega tegelevad organid on mõistnud hukka inimeste põhiõiguste rikkumised Eritreas ja õhutavad riiki olukorda parandama.

2014. aastal nõustus ÜRO inimõiguste nõukogu Eritrea inimõigustega tegeleva eriraportööri aruandega, kus õhutati võime austama õigust süümelistel kaalutlustel väeteenistusest keelduda, nii nagu rahvusvahelised normid seda ette näevad. Samuti öeldi seal, et Eritrea peab tagama kõikide vangide füüsilise puutumatuse ja abivajajatele ligipääsu meditsiiniabile ning viima kinnipidamisasutustes valitsevad tingimused vastavusse rahvusvaheliste normidega. Oma 2015. aasta resolutsioonis kutsus nõukogu Eritrea valitsust üles võimaldama kodanikel süümelistel kaalutlustel väeteenistusest keelduda.

2016. aastal tegi ÜRO Eritrea inimõiguste uurimiskomisjon kindlaks, et Eritrea võimud on sooritanud inimsusevastase kuriteo, kuna on Jehoova tunnistajaid ning teisi usulistel ja etnilistel põhjustel taga kiusanud.

2017. aastal väljendas lapse õiguste ja heaolu Aafrika ekspertkomisjon muret selle üle, et hoolimata õiguskaitse võimaluste olemasolust ei laiene need Jehoova tunnistajate lastele ning nad peavad taluma väärkohtlemist. Komisjon andis Eritreale suunise tunnustada ja täielikult rakendada iga lapse õigust mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadusele ning lapsi mitte diskrimineerida.

2018. aastal ütles inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjon, et Eritreal tuleb viivitamata astuda samme, et lõpetada kõigi kinnipeetud isikute, sealhulgas Jehoova tunnistajate põhiõiguste rikkumine. Samuti tuleks komisjoni sõnul uurida kinnipidamisasutustes surnud Jehoova tunnistajatega juhtunut. Komisjon juhtis tähelepanu ka sellele, et Eritrea peab Jehoova tunnistajatele tagama kodanikuõigused.

2019. aasta mais õhutas ÜRO inimõiguste komitee Eritread tagama usu- ja veendumusvabaduse tõhusa kasutamise riigis ning vabastama Jehoova tunnistajad ja teised, kes on kinni peetud, kuna on kasutanud õigust usuvabadusele. Komitee nõudis ka, et Eritrea tunnustaks õigust süümelistel kaalutlustel väeteenistusest keelduda ja võimaldaks osaleda mittesõjalises asendusteenistuses.

12. mail 2021 kutsus ÜRO eriraportöör Eritrea valitsust üles vabastama koheselt ja tingimusteta kõik inimesed, kes on oma usu tõttu vangis ilma süüdistuseta või kohtuotsuseta, sealhulgas 20 Jehoova tunnistajat. Samuti öeldi raportis, et Eritrea valitsusel tuleks vaadata üle otsused võtta Jehoova tunnistajatelt nende usulise kuuluvuse tõttu ära kodakondsus. Raportis lisati, et valitsusel on vaja pöörata tähelepanu inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni soovitusele tagada Jehoova tunnistajatele kodanikuõigused ja uurida juhtumeid, kus Jehoova tunnistajad on vangistuse ajal surnud.

Vangistus määramata ajaks

Suurem osa meessoost Jehoova tunnistajaid on mõistetud vangi määramata ajaks. Nad vabastatakse vanglast vaid surmaeelse seisundi või surma korral. Kuna Eritreas puuduvad tõhusad siseriiklikud õiguskaitsevahendid, on nende Jehoova tunnistajate vanglakaristus tegelikult eluaegne.

Ajatelg

 1. 19. august 2022

  Vangis on 19 Jehoova tunnistajat.

 2. 1. veebruar 2021

  Kolm Jehoova tunnistajat vabastatakse vanglast.

 3. 29. jaanuar 2021

  Üks Jehoova tunnistaja vabastatakse vanglast.

 4. 4. detsember 2020

  28 Jehoova tunnistajat vabastatakse vanglast.

 5. 6. märts 2018

  77-aastane Habtemichael Mekonen sureb pärast üleviimist Mai Serwa vanglasse.

 6. 3. jaanuar 2018

  76-aastane Habtemichael Tesfamariam sureb pärast üleviimist Mai Serwa vanglasse.

 7. Juuli 2017

  Kõik Jehoova tunnistajatest vangid viiakse Meitiri vangilaagrist üle Asmara lähedal asuvasse Mai Serwa vanglasse.

 8. 25. juuli 2014

  Enamik 14. aprillil arreteeritutest on vabastatud, ent 27. aprillil arreteeritutest on 20 veel vahi all.

 9. 27. aprill 2014

  31 Jehoova tunnistajat arreteeritakse usukoosoleku ajal.

 10. 14. aprill 2014

  Üle 90 Jehoova tunnistaja arreteeritakse Kristuse surma mälestusõhtu ajal.

 11. 16. august 2012

  Sureb 68-aastane Yohannes Haile, keda hoiti vangis ränkades tingimustes.

 12. Juuli 2011

  Sureb 62-aastane Misghina Gebretinsae, keda hoiti vangis ränkades tingimustes.

 13. 28. juuni 2009

  Võimud korraldavad haarangu ühe Jehoova tunnistaja kodus usukoosoleku ajal ning arreteerivad kõik 23 kohalviibijat vanuses 2–80 aastat.

 14. 28. aprill 2009

  Võimud viivad kõik politseijaoskondades kinnipeetavad Jehoova tunnistajad peale ühe Meitiri vangilaagrisse.

 15. 8. juuli 2008

  Võimud hakkavad tegema haaranguid Jehoova tunnistajate kodudes ja töökohtades. Nad arreteerivad 24 Jehoova tunnistajat, kellest enamik on oma pere ülalpidajad.

 16. Mai 2002

  Valitsus keelustab kõik usurühmitused, mis ei kuulu valitsuse heakskiidetud nelja usundi hulka.

 17. 25. oktoober 1994

  Presidendi dekreediga jäetakse Jehoova tunnistajad ilma kodakondsusest ja põhilistest kodanikuõigustest.

 18. 17. september 1994

  Arreteeritakse Paulos Eyasu, Isaac Mogos ja Negede Teklemariam, ilma et neile esitataks süüdistust või korraldataks kohtulikku juurdlust.

 19. 1940-ndad

  Eritreas moodustatakse esimesed Jehoova tunnistajate kogukonnad.