• Jehoova tunnistajaid 2 530

  • Kogudusi 55

  • Iga-aastasel Kristuse surma mälestusõhtul viibinuid 5 424

  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 2 781

  • Rahvaarv 7 037 000