Hüppa sisu juurde

11. JUUNI 2015
ASERBAIDŽAAN

Jehoova tunnistajad paluvad rahvusvahelistelt võimuorganitelt abi, et kahe naise ebaõiglane vangistus Aserbaidžaanis lõpetataks

Jehoova tunnistajad paluvad rahvusvahelistelt võimuorganitelt abi, et kahe naise ebaõiglane vangistus Aserbaidžaanis lõpetataks

Jehoova tunnistajad kutsuvad rahvusvahelisi võimuorganeid üles astuma välja Irina Zakharchenko ja Valida Jabrayilova ebaõiglase kinnipidamise vastu. Need kaks naist on olnud vangis alates 17. veebruarist 2015, kui Sabaili rajoonikohus mõistis nad kolmeks kuuks eeluurimisvanglasse usukirjanduse levitamise eest ilma vastava loata. Hiljuti pikendas kohus nende kinnipidamist veel kahe kuu võrra.

Irina Zakharchenko ja Valida Jabrayilova

Rahumeelseid naisi koheldakse kui ohtlikke kurjategijaid

5. detsembril 2014 rääkisid Irina Zakharchenko ja Valida Jabrayilova parajasti ühe Bakuu korrusmaja elanikega oma Piiblil-põhinevatest tõekspidamistest, kui politsei nad kinni pidas. Politsei lasi naised mõne tunni pärast vabaks, kuid uurijad kutsusid neid korduvalt välja ülekuulamisele. 17. veebruaril 2015 viisid riikliku julgeoleku ministeeriumi esindajad naised ootamatult kinnisele eelistungile, kus neile esitati kriminaalsüüdistus. Kohtunik iseloomustas nende tegevust kui „ohtu ühiskonnale”, õigustamaks nende kinnipidamist eeluurimisvanglas. Otsekohe pani julgeolekuministeerium naised vangi oma peakorterisse (mis on ülaltoodud pildil).

Seejärel otsisid julgeolekuministeeriumi esindajad läbi nende kodud ning konfiskeerisid usulise kirjanduse, isiklikud märkmikud, samuti ühe sülearvuti ja mobiiltelefoni. Kohus on lükanud tagasi kõik taotlused naiste olukorda kergendada ning keeldub asendamast eeluurimisvangistust koduarestiga.

Tõsine mure naiste tervise ja heaolu pärast

Naiste advokaadid, pereliikmed ja sõbrad on mures nende heaolu pärast ning kardavad, et nende tervis aina halveneb. Irina Zakharchenko on 55-aastane. Arstide hinnangul on tal 80-protsendine töövõimetus, mis on tingitud ägedast artriidist ja varasemast parema jala vigastusest.

Murelikuks teeb ka naiste emotsionaalne tervis. Julgeolekuministeerium lubab naisi külastada vaid nende advokaatidel. Sugulased saavad saata hädavajalikke asju, nagu rõivaid, ravimeid ja seepi, vaid kord kuus. Soovides, et nad võiksid leida lohutust, on pereliikmed üritanud anda neile edasi Piiblit, kuid julgeolekuministeerium pole selleks luba andnud.

Kas Aserbaidžaan teeb lõpu usulisele sallimatusele?

Irina Zakharchenkot ja Valida Jabrayilovat puudutava juurdluse käigus on julgeolekuministeerium kutsunud välja ja kuulanud üle veel vähemalt 20 Jehoova tunnistajat ning otsinud läbi vähemalt kümme kodu. Peale selle otsisid julgeolekuministeeriumi ametnikud, riikliku usuühenduste komitee esindajad ja politsei läbi kuningriigisaali, kus naised usukoosolekutel käisid.

Kuna Aserbaidžaani võimud pole pakkunud naistele ühtki alternatiivi, on Jehoova tunnistajad pöördunud abi saamiseks ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo poole ning võtnud ühendust mitme rahvusvahelise organisatsiooniga, et juhtida tähelepanu Irina Zakharchenko ja Valida Jabrayilova ebaõiglasele kinnipidamisele ja kohtlemisele Aserbaidžaanis. Aserbaidžaan on rahvusvaheliste lepingutega võtnud endale kohustuse edendada inimõigusi ja põhivabadusi ning sealsed võimud kuulutavad uhkusega, et nende maal valitseb usuline sallivus.

Jehoova tunnistajad paluvad, et Aserbaidžaani valitsus austaks oma kohustusi inimõiguste vallas ja laseks Jehoova tunnistajatel rahus Jumalat teenida. Nad kutsuvad valitsust üles neid süütuid naisi viivitamatult vabastama.