Hüppa sisu juurde

ASERBAIDŽAAN

Ülevaade olukorrast Aserbaidžaanis

Ülevaade olukorrast Aserbaidžaanis

Jehoova tunnistajad registreeriti Aserbaidžaani pealinnas Bakuus esmalt aastal 1999 ja taasregistreeriti aastal 2002. Jehoova tunnistajatel oli mingil määral usuvabadust, kuid valitsus kontrollis neid pidevalt: politsei korraldas reide usukoosolekutele ja kirjandust tsenseeriti.

Mais 2009 tegi riiklik usuasjade komitee ettepaneku muuta usuliste tõekspidamiste vabaduse seadust. Kui Jehoova tunnistajad soovisid 2010. aastal oma usuühendust taas registeerida, lükkas usuasjade komitee nende avalduse tehniliste nõuete täitmata jätmise tõttu tagasi, jättes Jehoova tunnistajate usuühenduse Bakuus ilma juriidilise staatuseta. See rikub jätkuvalt Jehoova tunnistajate õigust usuvabadusele.

Asjad on liikumas positiivses suunas. 2015. aastast pole usuasjade komitee keelanud Jehoova tunnistajate uute väljaannete riiki toomist. Samuti on aastast 2016 Jehoova tunnistajatel olnud võimalik korraldada suuri usulisi kokkutulekuid. Eriti märkimisväärne on see, et 8. novembril 2018 registreeris riiklik usuasjade komitee Bakuus Jehoova tunnistajate usuühenduse. See annab alust loota, et Bakuu usuühenduse registreerimine on pretsedendiks teiste linnade registreerimisavalduste heakskiitmisele.

Siiski on püsinud mõningane usuvabaduse rikkumine hoolimata sellest, et see pole kooskõlas Aserbaidžaani kohustustega Euroopa Nõukogu ees. Samuti pole valitsus taganud asendusteenistust, mistõttu on Jehoova tunnistajatest noormehi taga kiusatud ja nad on vastutusele võetud, kuna keelduvad süümelistel kaalutustel väeteenistusest.

Jehoova tunnistajate õigusi on aastate jooksul korduvalt rikutud ja seetõttu on nad esitanud 18 kaebust Euroopa inimõiguste kohtule ja 11 kaebust ÜRO inimõiguste komiteele. Jehoova tunnistajate esindajad osalevad Aserbaidžaani võimuesindajatega käimasolevatel aruteludel, et leida olukorrale lahendust ja tagada Jehoova tunnistajate rahumeelsele ühendusele usuvabadus.