• Jehoova tunnistajaid 1 430

  • Kogudusi 14

  • Iga-aastasel Kristuse surma mälestusõhtul viibinuid 2 874

  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 6 922

  • Rahvaarv 9 898 085