• Jehoova tunnistajaid 10 977

  • Kogudusi 134

  • Iga-aastasel Kristuse surma mälestusõhtul viibinuid 21 843

  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 272

  • Rahvaarv 2 986 500