Jehoova tunnistajad on seaduskuulekad kodanikud, kes alluvad valitsusvõimudele, jäädes poliitilistes küsimustes erapooletuks.