Kokkuvõte Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest Moskva Jehoova tunnistajate kasuks.