Hüppa sisu juurde

Usuvabadus ja inimõigused

VENEMAA

Ekspertide reaktsioon Jehoova tunnistajaid ähvardavale keelustamisele Venemaal

Inimõiguste eksperdid kommenteerivad, kuidas Jehoova tunnistajate keelustamine mõjutab Venemaa rahvusvahelist mainet ning riigi kodanike usuvabadust.

UKRAINA

Ukraina kõrgeim kohus toetas õigust rahumeelselt koguneda

Praegu saavad Ukraina Jehoova tunnistajad üüritud hoonetes vabalt oma koosolekuid pidada.

LÕUNA-KOREA

Dong-hyuk Shini ülekohtune kohtlemine Lõuna-Koreas

Dong-hyuk Shini õigust südametunnistuse- ja usuvabadusele rikuti, kui teda karistati ülekohtuselt süümelistel kaalutlustel reservväe õppustest keeldumise eest.

SAKSAMAA

Saksamaa kohtud kinnitavad: Jehoova tunnistajate kokkutulekud on religioossed pühad

Jehoova tunnistajate kokkutulekuid tuleks pidada usuga seotud pühaks ning vanematel on õigus kasvatada lapsi oma usuliste veendumuste järgi.

GRUUSIA

Euroopa inimõiguste kohus kaitseb Gruusia Jehoova tunnistajate usuvabadust

Euroopa inimõiguste kohtu viimane otsus kaitseb Jehoova tunnistajate vabadust koguneda Jumala kummardamiseks ja rääkida oma usust kaasinimestega.

BULGAARIA

Kas Bulgaaria kohtud kaitsevad usuvabadust?

Bulgaaria Jehoova tunnistajad plaanivad vaidlustada 44 avaliku korra eeskirja, millega rikutakse nende põhiõigust jagada teistega oma usulisi veendumusi.

LÕUNA-KOREA

„Aasta parim kohtuotsus”

Gwangju apellatsioonikohus mõistis õigeks kolm noormeest, kes keeldusid väeteenistusest. Rahvas ootab kõrgeima kohtu otsust.