Dennis Christensen on olnud usu pärast vangis üle 525 päeva ning seisnud kohtu ees ligi 50 korda. Orjoli Železnodorožnõi rajoonikohus Venemaal, mis arutab Christenseni kohtuasja, on pannud paika istungite toimumised detsembri keskpaigani. Kuigi vend Christensen on olnud vahi all rohkem kui 18 kuud, ei ole ta kaotanud oma positiivset hoiakut. Kahtlemata on see tõend sellest, et Jehoova on vastanud meie ülemaailmse vennaskonna poolt esitatud miljonitele palvetele ning aitab vend Christensenil vastu pidada.

Dennis Christenseni usukaaslased Venemaalt ning mujalt riikidest on saatnud talle sadu kaarte ja joonistusi, mis väljendavad nende tuge ja armastust. 30. oktoobril toimunud istungil näitas Christensen teda toetama tulnud sõprade julgustamiseks mõningaid laste saadetud pilte.

30. oktoobril 2018 toimunud kohtuistungi vaheajal näitab Dennis Christensen läbi klaasi mõningaid julgustavaid kirju, mis talle on saadetud

Lisaks meie ülemaailmsele vennaskonnale on Dennis Christenseni kohtuasja vastu näidanud üles suurt huvi ka rahvusvaheline üldsus. 21. juulil 2017 andis Moskvas asuv inimõiguste keskus Memorial talle poliitvangi staatuse. 20. juunil 2018 nõudis Venemaa inimõiguste nõukogu, et peaprokuratuur uuriks, kas Jehoova tunnistajatele kriminaalsüüdistuse esitamine nende uskumuste pärast on seadusega kooskõlas. 26. septembril 2018 lisas USA rahvusvahelise usuvabaduse komisjon Dennis Christenseni usu pärast vangistatute nimekirja.

Venemaa kinnitas avaliku kohtuistungi ajal, et Jehoova tunnistajate juriidilise isiku tegevuse keelustamine ei piira Jehoova tunnistajatest üksikisikute vabadust oma usuga tegelda. Võimuesindajad on aga seadust vääriti kohaldanud, et õigustada vend Christenseni ning paljude teiste arreteerimist. Neile on ebaõiglaselt esitatud süüdistus ekstremistlikus tegevuses osalemise eest. Sel aastal on Venemaa korraldanud üle riigi palju reide. Praeguseks hetkeks on vangis 25 venda ja õde, 18 on koduarestis ning rohkem kui 40 puhul on muul moel nende vabadust piiratud. Dennis Christenseni kriminaalasja lahendus saab pretsedendiks rohkem kui 90 Jehoova tunnistaja jaoks, kes ootavad umbes 30 Venemaa piirkonnas oma kriminaaluurimise tulemusi.

Oleme kindlad, et meie rahvusvaheline pere jätkab palvetamist, et Jehoova tugevdaks ja julgustaks meie armsaid vendi ja õdesid, kellele on esitatud usu pärast kriminaalsüüdistus. Ootame väga aega, kui Jumal seab nende heaks õiguse jalule. (Luuka 18:7.)