Hüppa sisu juurde

Usuteadlane ja vene valitsuse nõunik Sergei Ivanenko

18. OKTOOBER 2019
VENEMAA

Tuntud vene usuteadlane räägib Saratovi kohtus Jehoova tunnistajate kasuks

Tuntud vene usuteadlane räägib Saratovi kohtus Jehoova tunnistajate kasuks

4. septembril 2019 toimus kohtuprotsess kuue Saratovi Jehoova tunnistaja üle. Tuntud valitsuse usuasjade nõunik Sergei Ivanenko kutsuti kohtusse, rääkima Jehoova tunnistajate poolt. Sergei Ivanenko on teinud kaks põhjalikku uurimistööd Jehoova tunnistajatest Venemaal. Järgnevalt on toodud väljavõtted tunnistusest, mille ta andis vande all.

Jehoova tunnistajate usuelu. „Jehoova tunnistajaid eristab teistest see, et neil ei ole rangeid reegleid ja nad ei järgi ühe inimese õpetust. Selle asemel nad tahavad, et neil kõigil oleks Piiblil põhinev südametunnistus ja et nad teeks ise vabatahtlikult selle järgi otsuseid.”

„Jehoova tunnistajad püüavad järgida Piibli põhimõtteid, mille Jeesus ja tema jüngrid esimesel sajandil m.a.j andsid.”

„Nende jumalateenimise hulka kuulub piibliuurimine, piiblilistele küsimustele vastamine ja Piiblil põhinevate laulude laulmine. On ilmselge, et Jehoova tunnistajad püüavad toimida kõiges Piibli järgi.”

„Samuti usuvad nad, et kristliku elu juurde kuulub ka koguduse tegevus. Ka siin on Jehoova tunnistajad uurinud Uut Testamenti, Jeesuse ja tema järelkäijate sõnu ja algkristliku koguduse toimimist. Jehoova tunnistajad usuvad, et nad peavad teenima Jumalat koos kogudusega.”

„Nad rõhutavad, et Jeesus Kristuse järgijad tunneb ära nende seas valitseva armastuse järgi.”

Jehoova tunnistajate kuulutustöö. „Jehoova tunnistajaid tuntakse nende kuulutustöö järgi. Ma ütleks, et Jehoova tunnistajad on kõige aktiivsemad ja innukamad selles töös. Iga Jehoova tunnistaja peab kasutama oma aega kuulutustööks.”

„Kuulutustööl näitavad nad, mida Piibel ütleb ning inimene võib neid mõtteid oma Piiblist järgi vaadata. Inimene võib ise otsustada, kas ta on nende mõtetega nõus. Samuti on tal vaba valik, kas ta soovib ühineda Jehoova tunnistajatega või mitte. Mingisugust sundust ei ole.”

Süüdistus, et Jehoova tunnistajad on ekstremistid. „Mõned Jehoova tunnistajate väljaanded kuulutati ekstremistlikuks, kuna ekspertide sõnul öeldi seal, et Jehoova tunnistajatel on õige usk ja teiste oma on vale. Teised religioonid väidavad sama enda kohta, aga ainult Jehoova tunnistajaid süüdistatakse ekstremismis. Võimude sõnul on Jehoova tunnistajatel seadusvastane väita, et nende usk on parem kui teistel.”

„Usuteadlasena arvan ma, et kohtuotsus on vale. Kui asja uurida, siis selgub, et kõik religioonid väidavad, et nad on õiged ja teised valed.”

„Kõik mingisse religiooni kuuluvad inimesed usuvad, et nende religioon on õige ja teised on kas osaliselt või täielikult valed. See on nii, sest muidu oleks need usklikud silmakirjalikud.”

„Jehoova tunnistajad pingutavad kõvasti, et riigi seadustele alluda, kui viimased ei lähe vastuollu Jumala seadustega. Sellepärast me kuulemegi nii palju juhtumitest, kus Jehoova tunnistajad tagastavad kadunud rahakotte ja maksavad ausalt makse. Nad ei ole ekstremistid ega petised, vaid püüavad olla ausad ja kuuletuda seadustele.”

Jehoova tunnistajad ja Piibel. „Jehoova tunnistajate puhul on huvitav see, et nad kasutavad ise uurides ja kuulutustööd tehes erinevaid piiblitõlkeid. Nad peavad oluliseks seda, et Piibel oleks kättesaadav erinevates keeltes. Nad erinevad teistest religioonidest, kuna nad on piiblikesksed. Nende piiblitõlge kuulutati siin ekstremistlikuks. Võib-olla mõtlesid need inimesed, kes keelustasid Venemaal selle tõlke, et Jehoova tunnistajad lõpetavad jumalateenimise ja kuulutustöö, kuna neil ei ole nüüd oma piiblitõlget. See arvamus oli aga vale. Jehoova tunnistajad hindavad igat piiblitõlget.”

Jehoova tunnistajad ja juriidilised isikud. „Venemaa föderaalse ülemkohtu otsus näitab, et ... enamik Jehoova tunnistajate kogudusi ei tegutsenud juriidiliste isikutena. Seetõttu pole õige öelda, et iga Jehoova tunnistaja teatud piirkonnas on kohe juriidilise isiku liige.”

„Kui rääkida juriidilistest isikutest ... siis uurisin hoolikalt nende dokumente. Nendes ei mainitud kordagi ülevaatajaid, kogudusevanemaid või pioneere. Neis dokumentides viitab tavaliselt asutajatele, umbes 10-liikmelisele grupile. Ülesanded, mis nendes dokumentides mainitud inimestel on, on ainult juriidilised, mitte religioossed. Neil inimestel ei ole koguduses mingit erilist staatust. Samuti pole neil õigust teha otsuseid, kuidas Jehoova tunnistajad Jumalat teenivad. Nende jumalateenimine jääb samasuguseks, ükskõik missuguses riigis või piirkonnas nad ka ei asuks.”

„Jehoova tunnistajad püüdsid kuuletuda ülemkohtu otsusele [mis keelustas ainult juriidilised isikud]. Nad jätkavad jumalateenimist, kuna valitsus ei keelanud ära nende religiooni. Üksikisikutena jätkavad nad Jumala teenimist. Neil on selleks õigus ja usuteadlasena nõustun, et nende jumalateenimine ei ole mässamine ülemkohtu otsuse vastu.”

Jehoova tunnistajad ja vereülekanded. „Piiblis ütleb, et „elusolendi elu on ta veres” ehk verd ei tohi tarbida. Selles kontekstis räägitakse toidupiirangust, aga Jehoova tunnistajad rakendavad seda Piibli mõtet laiemalt. Nad usuvad, et verd ei tohi mingil viisil tarbida, ei toidus (nad ei söö verivorsti) ega vereülekande näol. Seda, kas kasutada ravis verefraktsioone või mitte, otsustab iga usklik ise ... Vereülekandest keeldudes, ei otsusta nad surra, vaid hoopis otsivad parimat võimalikku ravi. Paljud arstid on Jehoova tunnistajatega sama meelt, et vereülekandega on risk haigestuda AIDS-i või mõnda muusse haigusesse. Vereülekandeta operatsioonid on ohutumad. Ma uurisin statistikat ja avastasin, et rikkad inimesed eelistavad vereülekandeta operatsioone, kuna nii on väiksem risk saada mõni nakkus ja neist taastumine on parem.”

Jehoova tunnistajad ja annetused. „Inimene võib otsustada mitte annetusi teha. Teoreetiliselt on võimalik käia kogu elu Jehoova tunnistajate koosolekutel, ilma et annetaks üht ainust rubla või dollarit. Iga inimene valib, kas ta teeb annetusi või mitte.”

Hoolimata usuasjade ekspert Sergei Ivanenko tunnistusest, et Jehoova tunnistajad on seaduskuulekad ja tõelised kristlased, ei võtnud kohus tema argumente kuulda. Kuuele kohtu all olevale vennale mõisteti erineva pikkusega vanglakaristused.

Me palvetame nende vendade eest, keda Venemaal jätkuvalt süüdistatakse ja ebaõiglaselt vangi mõistetakse. Palume, et Jehoova õnnistaks oma julgeid ja ustavaid teenijaid ning annaks neile jõudu rõõmsalt vastu pidada. (Laul 109:2–4, 28.)