26. septembril 2018 kuulutas „Donetski Rahvavabariigi” ülemkohus Jehoova tunnistajate usulise ühenduse „ekstremistlikuks”, keelustades sellega meie tegevuse. Menetluse käigus ei andnud peaprokurör, kes esitas meie juriidilise isiku vastu hagi, ega ka kohus Jehoova tunnistajatele võimalust end kaitsta. Jehoova tunnistajate keelustamine selles piirkonnas näitab, et nende vastu suunatud usuline tagakiusamine aina süveneb.

Vendade-õdede olukord Ida-Ukrainas Luganski ja Donetski piirkondades on halvenenud pärast seda, kui „Donetski Rahvavabariigi” ülemkohus kuulutas 2017. aasta keskel mõned meie väljaanded „ekstremistlikuks”. Tol aastal kuulas politsei üle rohkem kui 170 Jehoova tunnistajat ning võimud on süstemaatiliselt võtnud ära nende kuningriigisaale. 29. augustiks 2018 oli konfiskeeritud 16 kuningriigisaali.

Hoolimata tagakiusamisest loodavad kohalikud vennad-õed jätkuvalt meie pääste Jumalale. (Laul 18:46.)