NEW YORK. Oleme saanud Barbadose, Dominikaani Vabariigi, Prantsusmaa ja USA harubüroolt järgmist teavet selle kohta, kuidas meie vendadel ja õdedel läheb pärast orkaan Irmat.

Barbadose harubüroo territooriumil said orkaanist räsida Anguilla, Antigua ja Barbuda, Montserrat, Saba, Sint Eustatius, Saint Kitts ja Nevis ning Saint-Martin (Hollandi pool). Barbuda ja Saint-Martini saarel on teada antud suurest kahjust.

Väiksel Barbuda saarel elab umbes 1800 inimest. Kuna suur osa kommunaalteenuseid on tugevalt häiritud ja 95 protsenti majadest on kahjustatud, kuulutati saar katastroofipiirkonnaks ning seal kehtestati erakorraline seisukord. Saare 11 kuulutajat orkaanis viga ei saanud. Nad viidi kõrvalasuvale Antigua saarele, kus nende eest kannab hoolt hädaabikomitee.

Saint-Martini saarel (nii Hollandi kui ka Prantsuse poolel) elab kokku umbes 700 kuulutajat. Üks õde sai viga. Barbadose ja Prantsusmaa harubüroo saatsid oma esindajad koos meedikutega Saint-Martini vendadele appi.

Prantsusmaa harubüroo territooriumil said orkaanist räsida Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy ja Saint-Martin (Prantsuse pool). Guadeloupe’il ja Martinique’il surmajuhtumeid ega vigastatuid polnud.

Orkaanis laastatud Saint-Barthélemy saare kuulutajatega on äärmiselt keeruline ühendust saada. Harubürooni jõudis ühe ringkonnaülevaataja kaudu siiski info, et kõik saare 30 kuulutajat on elu ja tervise juures, kuid kuningriigisaal on saanud väiksemaid kahjustusi. Moodustati hädaabikomitee, et korraldada vee, toidu ja muu vajaliku saatmist lähedal asuvatelt Guadeloupe’i ja Martinique’i saartelt Saint-Barthélemy ja Saint-Martini vendadele-õdedele.

Abisaadetise komplekteerimine ühe Guadeloupe’i kokkutulekusaali juures

Orkaanist sai räsida ka Dominikaani Vabariigi harubüroo territoorium. Harubürookomitee on moodustanud viis alalist hädaabikomiteed, et hoolitseda riigi 38 000 kuulutaja eest. Mitu päeva enne orkaan Irma saabumist käisid kogudusevanemad ringkonnaülevaatajate soovitusel kõigi kuulutajate juures, veendumaks, et kõik on võtnud tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud. Kuna saare põhjaosas valitseb suur üleujutuste oht, evakueerisid kogudusevanemad sealt 1273 kuulutajat turvalisematesse paikadesse. 2068 kuulutajat, kelle eluase poleks eeldatavasti rajule vastu pidanud, suunati orkaani eest varju kuningriigisaalidesse või tormikindlamates majades elavate usukaaslaste poole.

Paaril hiljuti ehitatud kuningriigisaalil on väikseid kahjustusi. Purustusi said ka viis maja, mis kuuluvad Jehoova tunnistajatest peredele. Nende hoonete parandustöid teevad kohalikud kogudused või korraldab seda hädaabikomitee. Pole teada, et ükski Jehoova teenija oleks saanud surma või viga.

USA harubüroo territooriumil said orkaanist räsida Bahama, Florida, Georgia, Puerto Rico, Turksi ja Caicose saared ning nii USA kui ka Briti Neitsisaared. Varem teatasime, et orkaanis kaotasid elu üks vend ja üks õde. Harubüroo andmeil pole rohkem meie usukaaslasi hukkunud, kuid kuus venda on saanud viga ning 3000 on pidanud oma kodust lahkuma. Sajad Kesk-Florida ja Georgia Jehoova tunnistajad on avanud ohupiirkonnast evakueerunud usukaaslastele oma uksed.

Floridas evakueeriti Fort Lauderdale’is asuva tõlkebüroo töötajad, kes viidi West Palm Beachi kokkutulekusaali, kus nad pidid veetma mitu päeva. Tõlkebüroohoone sai mõningaid veekahjustusi ning oli mitmeid päevi ilma elektri ja internetiühenduseta. Need probleemid on nüüdseks kõrvaldatud ja tavapärane tegevus on peaaegu taastatud.

Palm Coasti piiblikoolihoonetest Floridas evakueeriti kõik õpilased: nii need, kes olid alustamas õpinguid ringkonnaülevaatajate ja nende naiste koolis, kui ka need, kes õppisid kuningriigi kuulutajate kooli kolmes klassis. Kohapeale lubati jääda umbes 20 inimesel. Hoonetest läks elekter ära, kuid muidu ei saanud need eriti kahjustada.

Hädaabi kogumine Caguase kokkutulekusaalis Puerto Ricos

Hädaabi korraldavad teenistusosakonna alluvuses tegutsev päästetööde osakond ja kohalik projekteerimis- ja ehitusosakond. Vennad teevad kõik, mis suudavad, et pakkuda hädasolijatele õigeaegset abi.

USA-sse rajatud abikeskused varustavad toidu ja veega kannatanuid riigi mandriosas. Peale selle pakub hädaabikomitee Puerto Ricos toimeabi saartel elavatele vendadele ja õdedele.

Kariibi piirkonnas said vähemalt 61 Jehoova tunnistajate kodu väikseid ning 55 kodu suuremaid kahjustusi. Vähemasti kahele kuningriigisaalile tekitas orkaan suuri purustusi.

Tulvavesi kuningriigisaali ümber Turksi ja Caicose saartel

USA harubüroo ja peakorteri esindajad on käinud Floridas ja Kariibi mere saartel, et vendi abistada ja toetada. Kahjude hindamine veel käib.

Mõtleme orkaanis kannatanuile ning neile, kes oma usukaaslasi abistavad ja lohutavad. Palvetame teie eest! (Roomlastele 15:5; 2. Korintlastele 1:3, 4, 7; 8:14.)

Pressiesindajad:

Rahvusvaheline: David Semonian, pressiosakond, tel +1 845 524 3000

Barbados: John Medford, tel +1 246 438 0655

Dominikaani Vabariik: Josué Féliz, tel +1 809 595 4007

Prantsusmaa: Guy Canonici, tel +33 232 255 555