Loomisimed toovad Jumalale au

Kui vaatleme lähemalt loodust meie ümber, võime panna tähele Looja omadusi ja saada temaga lähedasemaks.

Loomisimed toovad Jumalale au

Kui palju sa märkad Jumala loomistööd igapäevaelus? Jumala määratut tarkust ja sügavat armastust meie vastu võib näha tema kätetöös.

Valgus ja värv

Need ilusad värvid, mis Jehoova on valinud oma loomistööde tarvis, tuletavad meile iga päev meelde tema sügavat armastust meie vastu.

Vesi

Vesi annab iga päev võimsat tunnistust meie targast Loojast Jumal Jehoovast.

Elu kavandatus

Kas elu on kavandatud? Kas me näeme loomistöös tõendeid hoolsa kavandatuse ja elusorganismide omavahelise täiusliku kooskõla kohta?

Mustrid

Looduses esinevad mustrid pole juhuslikult tekkinud. Need annavad tunnistust korrast ja hoolikast kavandatusest.

Pildid

Mida näitab meie galaktika hingemattev ilu Looja kohta?