Hüppa sisu juurde

Kas surm on kõige lõpp?

Kas surm on kõige lõpp?

Kas sa vastaksid ...

  • ei oska öelda?

  • ei?

  • jah?

 MIDA ÜTLEB PIIBEL?

„Tuleb ... ülestõusmine.” (Apostlite teod 24:15)

KUIDAS SEE TÕOTUS SIND PUUDUTAB?

Lohutab, kui mõni lähedane sureb. (2. Korintlastele 1:3, 4)

Vabastab halvavast hirmust surma ees. (Heebrealastele 2:15)

Annab lootuse kohtuda surnud lähedastega. (Johannese 5:28, 29)

 KAS PIIBLIS ÖELDUT VÕIB TÕESTI USALDADA?

Jah, võib. Selleks on vähemalt kolm põhjust:

  • Jumal on elu looja. Piibel nimetab Jumal Jehoovat „eluallikaks” (Laul 36:10; Apostlite teod 17:24, 25). Isik, kes on loonud kõik elusolendid, on kahtlemata võimeline surnud inimesed ellu tagasi tooma.

  • Jumal on minevikus inimesi ellu äratanud. Piibel mainib kaheksat inimest — noori, vanu, mehi ja naisi —, kes äratati taas ellu maa peal. Mõned neist olid olnud surnud vähe aega, üks mees aga oli olnud hauas lausa neli päeva (Johannese 11:39—44).

  • Jumal teeb seda uuesti. Jehoova vihkab surma. Ta peab surma vaenlaseks (1. Korintlastele 15:26). Jumala eesmärk on see vaenlane võita ja kaotada ülesäratamise kaudu kogu kahju, mille surm on tekitanud. Ta soovib väga äratada ellu kõik, kes on tema mälus, ja näha neid uuesti maa peal elavatena (Iiob 14:14, 15).

 MÕTTEAINET

Miks me vananeme ja sureme?

Piibel annab vastuse kirjakohtades 1. MOOSESE 3:17—19 ja ROOMLASTELE 5:12.