Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 46. PEATÜKK

Veeuputus hävitas maailma. Kas see juhtub uuesti?

Veeuputus hävitas maailma. Kas see juhtub uuesti?

KAS sa oled kunagi kuulnud, kui keegi on rääkinud maailma lõpust? — Tänapäeval räägivad sellest paljud. Mõne arvates hävib maailm sõjas, kus kasutatakse tuumapomme. Mis sa arvad, kas Jumal hävitab kunagi meie imeilusa maa, kauni taeva ja säravad tähed? —

Nagu me oleme teada saanud, räägib Piibel maailma lõpust. ”Maailm kaob,” ütleb Piibel (1. Johannese 2:17). Mis sa arvad, kas maailma lõpp tähendab lõppu ka  maakerale? — Ei. Piibel ütleb, et Jumal on teinud maa selleks, ”et seal elataks”. Jah, ta on teinud maa, et inimesed võiksid sellel elada ja elust rõõmu tunda (Jesaja 45:18). Laul 37:29 ütleb: ”Õiged pärivad maa ja elavad seal peal põliselt!” Ja seetõttu ütleb Piibel, et ka ”maa püsib igavesti” (Laul 104:5; Koguja 1:4).

Kui maailma lõpp ei tähenda maakera lõppu, siis mida see tähendab? — Me võime sellele küsimusele vastuse leida, kui uurime, mis toimus Noa päevil. Piibel ütleb: ”Tookordne maailm hukkus veeuputuses” (2. Peetruse 3:6).

Kas oli keegi, kes suure veeuputuse ajal maailma lõpu üle elas? — Piibel räägib, et Jumal ”varjas õiglusekuulutajat Noad ja veel seitset, kui ta laskis tulla veeuputuse jumalatute inimeste maailma peale” (2. Peetruse 2:5).

Milline maailm hävitati Noa päevil?

Mis maailm see siis oli, mis hukkus? Kas see oli maakera või olid need halvad inimesed? — Piibel ütleb, et see oli ”jumalatute inimeste maailm”. Kas panid veel tähele, et Noad nimetati ”kuulutajaks”? Mis sa arvad, mida ta kuulutas? — Noa hoiatas inimesi ”tookordse maailma” lõpu eest.

Kui Jeesus rääkis suurest veeuputusest, mainis ta oma jüngritele, mida inimesed tegid vahetult enne lõppu. Ta ütles: ”Neil päevil enne veeuputust inimesed sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega pööranud tähelepanu, enne kui tuli veeuputus ja pühkis nad kõik ära.” Seejärel ütles Jeesus, et inimesed käituvad täpselt samamoodi enne praeguse maailma lõppu (Matteuse 24:37—39).

Jeesuse sõnad näitavad, et me võime õppida midagi sellest, mida inimesed enne veeuputust tegid. Kas sa mäletad selle  raamatu 10. peatükist, mida nad tegid? — Osa neist olid julmad ja käitusid vägivaldselt. Kuid nagu Jeesus ütles, paljud teised olid lihtsalt sellised, kes ei kuulanud, mida Jumal oli käskinud Noal neile kuulutada.

Siis saabus päev, mil Jehoova ütles Noale, et ta kavatseb kurjad inimesed veeuputuses hävitada. Vesi pidi katma kogu maa ja isegi mäed. Jehoova käskis Noal ehitada suure laeva. See oli justkui suur ja pikk kast, mida sa võid pildilt näha, kui sa keerad tagasi lehekülje 238.

Jumal käskis Noal ehitada nii suure laeva, et sinna mahuks lisaks Noale ja ta perele ka palju loomi. Noa tegi koos oma perega kõvasti tööd. Nad langetasid suuri puid ja kasutasid puumaterjali laeva ehitamiseks. See võttis aega palju-palju aastaid, sest laev oli tohutult suur.

Kas sa mäletad, mida Noa kogu selle laevaehitamise ajal veel tegi? — Ta kuulutas ja hoiatas inimesi saabuva veeuputuse eest. Kas keegi kuulas teda? Peale tema enda pere ei kuulanud teda keegi. Teistel oli lihtsalt liiga palju muud tegemist. Kas sa mäletad, mida Jeesus rääkis sellest, mis nad tegid? — Nad olid liiga hõivatud söömise, joomise ja abiellumisega. Nad ei arvanud, et nad on nii väga halvad inimesed, ega võtnud aega Noad kuulata. Vaatame, mis nendest sai.

Kui Noa koos oma perega laeva läks, sulges Jehoova ukse. Inimesed väljas ei uskunud ikka, et veeuputus tuleb. Ühtäkki hakkas aga taevast vett sadama! See ei olnud tavaline vihmasadu, vaid äge paduvihm! Peagi voolas vesi lausa jõgedena ja tegi kõva mühinat. Veevood lükkasid ümber suuri puid ja veeretasid enda ees kivimürakaid nagu väikseid kivikesi. Mis juhtus  nende inimestega, kes ei olnud laevas? — Jeesus ütles: ”Tuli veeuputus ja pühkis nad kõik ära.” Kõik inimesed, kes polnud laevas, surid. Miks? — Sest, nagu Jeesus ütles, nad ”ei pööranud tähelepanu”. Nad ei võtnud hoiatust kuulda! (Matteuse 24:39; 1. Moosese 6:5—7.)

Miks me ei peaks ainult lõbutsemise peale mõtlema?

Pea meeles, Jeesus ütles, et see, mis nendega juhtus, on meile tänapäeval õpetuseks. Mida me võime sellest loost õppida? — Seda, et lisaks kurjadele inimestele hukkusid paljud lihtsalt seetõttu, et nad ei võtnud oma rohkete toimetuste arvelt aega Jumalat tundma õppida ja teada saada, mida ta teha kavatseb. Meil tuleb hoolega püüda, et me ei oleks nende sarnased, eks ole? —

Mis sa arvad, kas Jumal hävitab maailma uuesti veeuputusega? — Ei, Jumal lubas, et ta seda enam ei tee. Ta ütles: ”Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks.” Jehoova ütles, et vikerkaar on selle tähiseks, et ”enam ei hävitata kõiki elusolendeid uputuse veega” (1. Moosese 9:11—17).

Niisiis me võime olla kindlad, et Jumal ei hävita maailma enam kunagi veeuputusega. Kuid, nagu me teame, räägib Piibel siiski maailma lõpust. Kui Jumal hävitab praeguse maailma, kelle ta siis ellu jätab? — Kas ta jätab ellu inimesed, kes on olnud kõigest muust niivõrd  huvitatud, et nad pole kunagi tahtnud teada midagi Jumalast? Või need, kellel lihtsalt pole olnud aega Piiblit uurida? Mis sa arvad? —

Meie tahame olla nende inimeste seas, keda Jumal elus hoiab, eks ole? — Kas poleks tore, kui meie pere oleks selline nagu Noa pere, nii et Jumal päästaks meid kõiki? — Selleks, et me võiksime maailma lõpu üle elada, tuleb meil aga mõista, kuidas Jumal maailma hävitab ja kuidas ta rajab oma uue õiglase maailma. Uurime, kuidas ta seda teeb.

Piibel näitab meile seda Taanieli 2. peatüki 44. salmis. Selles kirjakohas räägitakse meie päevist, kui öeldakse: ”Nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi [ehk valitsuse], mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti.”

Kas sa saad sellest piiblikohast aru? — Piibel ütleb, et Jumala valitsus hävitab kõik maised inimvalitsused. Miks? — Sest nad ei kuuletu Jumala määratud Kuningale. Kes see Kuningas on? — Jah, Jeesus Kristus!

Jumala valitud Kuningas Jeesus Kristus hävitab praeguse maailma Harmagedoonis

Jehoova Jumalal on õigus otsustada, milline valitsus peaks võimul olema, ja ta on valinud Kuningaks oma Poja Jeesuse. Peagi hakkab Jumala määratud Valitseja Jeesus Kristus hävitama kõiki praeguse maailma valitsusi. Piibli Ilmutusraamatu 19. peatüki salmid 11 kuni 16 kirjeldavad, kuidas Jeesus seda teeb, nagu sa ka sellelt pildilt näha võid. Piibel nimetab seda Jumala sõda, milles hävitatakse kõik maailma valitsused, Harmagedooniks.

Jumal ütleb, et tema Kuningriik teeb inimvalitsustele lõpu.  Kas ta käsib seda hävitustööd meil teha? — Ei. Piiblis nimetatakse Harmagedooni ”Kõigeväelise Jumala suure päeva sõjaks” (Ilmutuse 16:14, 16). Jah, Harmagedoon on Jumala sõda ja ta laseb Jeesus Kristusel taevased väed lahingusse viia. Kas Harmagedooni sõda on lähedal? Vaatame, kas me saame ka sellele küsimusele vastuse.

Loeme koos ajast, mil Jumal kõrvaldab kõik kurjad ja päästab need, kes teda teenivad: Õpetussõnad 2:21, 22; Jesaja 26:20, 21; Jeremija 25:31—33 ja Matteuse 24:21, 22.