Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 6. PEATÜKK

Suur Õpetaja teenis teisi

Suur Õpetaja teenis teisi

KAS sulle meeldib, kui keegi sulle midagi head teeb? — Teistele inimestele meeldib ka, kui keegi neile midagi head teeb. See meeldib meile kõigile. Suur Õpetaja teadis seda ja ta tegi alati midagi teiste heaks. Ta ütles, et ta ”ei ole tulnud, et teda teenitaks, vaid teenima” (Matteuse 20:28).

Mille üle Jeesuse järelkäijad vaidlesid?

Kui nüüd meie tahame olla Suure Õpetaja moodi, siis mida me peaksime tegema? — Me peaksime teisi teenima. Me peame tegema neile midagi head. On tõsi, et suur osa inimesi seda ei tee. Tegelikult tahavad paljud, et teised teeniksid alati neid. Kunagi oli isegi Jeesuse jüngritel samasugune soov. Igaüks neist tahtis olla kõige suurem ja tähtsam.

Ühel päeval rändas Jeesus koos oma jüngritega. Kui nad Galilea järve äärde Kapernauma linna jõudsid, läksid nad koos ühte majja. Seal küsis Jeesus jüngritelt: ”Mille üle te teel vaidlesite?” Nad jäid vait, sest tee peal olid nad vaielnud selle üle, kes neist on suurim (Markuse 9:33, 34).

Jeesus teadis, et ühelgi tema jüngril polnud põhjust ennast  suurimaks pidada. Sellepärast pani ta nende keskele seisma ühe väikese lapse, nagu me selle raamatu esimesest peatükist lugesime, ja ütles jüngritele, et nad peaksid olema niisama alandlikud kui see väike laps. Nemad aga ei võtnud sellest loost õppust. Seetõttu andis Jeesus neile veidi enne oma surma veel ühe õppetunni, mis jäi neile igaveseks meelde. Mida Jeesus tegi? —

Kui nad kõik koos einestasid, tõusis Jeesus laua tagant püsti ja võttis seljast oma pealiskuue. Ta sidus rätiku vööle, võttis pesukausi ja pani sellesse vett. Jüngrid ilmselt imestasid, mida ta küll tegema hakkab. Kõigi pilgud saatsid Jeesust, kui ta peatus järjest igaühe ees, kummardus ja pesi tema jalad ning kuivatas siis rätikuga. Mõtle, kui sina oleksid seal olnud! Mis tunne sul oleks olnud? —

Millise õppetunni Jeesus oma järelkäijatele andis?

Jüngrid tundsid, et Suur Õpetaja ei peaks neid nõnda teenima. Neil oli piinlik. Tegelikult Peetrus ei tahtnudki lasta Jeesusel end niimoodi alandlikult teenida. Jeesus aga ütles, et selle tegemine on talle tähtis.

Praegusel ajal pole meil tavaliselt kombeks teiste inimeste jalgu pesta. Kuid selline komme oli tol ajal, kui Jeesus maa peal elas. Kas sa tead, miks? — Maal, kus Jeesus ja tema järelkäijad elasid, kandsid inimesed lahtisi sandaale paljaste jalgade otsas. Mööda sillutamata teid kõndides läksid nende jalad tolmuseks. Külaliste vastu oldi külalislahked nii, et pesti nende jalad tolmust puhtaks.

Tookord aga ei pakkunud keegi Jeesuse jüngritest end teiste jalgu pesema. Sellepärast tegi Jeesus seda ise. Oma teoga andis ta jüngritele tähtsa õppetunni. Neil tuli sellest loost õppust võtta. Meiegi tänapäeval peaksime sellest midagi õppima.

 Kas sa tead, mida? — Kui Jeesus oli oma kuue taas selga pannud ja uuesti laua äärde asunud, selgitas ta: ”Kas teate, mis ma teile olen teinud? Te hüüate mind Õpetajaks ja Issandaks ja ütlete õigesti, sest mina olen see. Kui nüüd mina, Issand ja õpetaja, teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteise jalgu pesema” (Johannese 13:2—14).

Kuidas sa saad teisi aidata?

Sellega väljendas Suur Õpetaja oma soovi, et tema järelkäijad teeniksid üksteist. Ta ei tahtnud, et nad ainult iseenda peale mõtleksid. Ta ei soovinud ka seda, et nad peaksid ennast nii tähtsaks, nagu oleksid teised alati kohustatud neid teenima. Ta tahtis, et nad hea meelega üksteist teeniksid.

Kas pole see hea õppetund? — Kas sinagi oled Suure Õpetaja moodi ja teenid teisi? — Meil kõigil on võimalik teiste heaks midagi teha. Sellega me teeme neile head meelt. Ja mis kõige toredam, me rõõmustame niimoodi Jeesust ja tema Isa.

Teisi pole sugugi raske teenida. Kui sa oled tähelepanelik, siis märkad paljusid asju, mida sa teiste heaks teha võid. Mõtle  natuke: kas on midagi, mida sa saaksid teha, et oma ema aidata? Kas sa tead, et ta teeb sinu ja kogu ülejäänud pere heaks paljusid töid. Kas sa saad teda aidata? — Küsi seda tema käest.

Võib-olla sa saad aidata tal lauda katta, enne kui pere sööma hakkab. Või saad mustad nõud pärast sööki ära koristada. Mõne lapse ülesandeks on iga päev prügi välja viia. Kõigi selliste töödega teenid sa teisi, just nii nagu Jeesus seda tegi.

Kas sul on nooremaid vendi või õdesid, keda sa saaksid teenida? Kas mäletad, et Suur Õpetaja Jeesus teenis isegi oma järelkäijaid? Oma nooremaid vendi ja õdesid teenides jäljendad sa Jeesust. Mida sa võiksid nende heaks teha? — Võib-olla saad aidata neil õppida mänguasju ära panema, kui nad mängimise on  lõpetanud. Või aitad neil riietuda. Võib-olla saad sa aidata neil voodit ära teha. Kas sa oskad nimetada veel midagi, mida sa nende heaks teha saad? — Kui sa neid aitad, siis on nad väga õnnelikud ja armastavad sind, nagu Jeesuse järelkäijad armastasid Jeesust.

Ka koolis saad sa teisi teenida, näiteks klassikaaslasi või õpetajat. Kui kellelgi kukub raamat maha, siis on ilus aidata tal see üles võtta. Samuti võid sa pakkuda end tahvlit pühkima või õpetaja heaks midagi muud tegema. Ka see, kui sa hoiad kellelegi ust lahti, on lahke tegu.

Mõnikord võib juhtuda, et inimesed ei ole tänulikud, kui me neid teenime. Mis sa arvad, kas me peaksime sellepärast hea tegemise lõpetama? — Ei. Paljud inimesed ei tänanud Jeesust tema heade tegude eest, kuid ta ei lõpetanud heategemist.

Ärme siis kunagi hoidu teisi teenimast. Peame meeles Suurt Õpetajat Jeesust ja püüame tema eeskuju alati järgida.

Teiste inimeste aitamisest räägivad veel kirjakohad Õpetussõnad 3:27, 28; Roomlastele 15:1, 2 ja Galaatlastele 6:2.